PZH - logoPaństwowy Zakład Higieny

Wersja polskaEnglish version

Z A K Ł A D     E P I D E M I O L O G I I
Pracownia Analizy Epidemiologicznej Skażeń Biologicznych

Meldunki o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach
w Polsce w 2004 roku


Do odczytania „Meldunków” niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader.

MeldunekNumerOkresWielkość
Roczny 2004 1.01 - 31.1252 KB
Kwartalny4/2004 1.10 - 31.1242 KB
Dwutygodniowy12/B/0416.12 - 31.12 36 KB
Dwutygodniowy12/A/04 1.12 - 15.12 45 KB
Dwutygodniowy11/B/0416.11 - 30.11 36 KB
Dwutygodniowy11/A/04 1.11 - 15.11 39 KB
Dwutygodniowy10/B/0416.10 - 31.10 53 KB
Dwutygodniowy10/A/04 1.10 - 15.10 33 KB
Kwartalny3/2004 1.07 - 30.0942 KB
Dwutygodniowy 9/B/0416.09 - 30.09 58 KB
Dwutygodniowy 9/A/04 1.09 - 15.09 65 KB
Dwutygodniowy 8/B/0416.08 - 31.08 57 KB
Dwutygodniowy 8/A/04 1.08 - 15.08 47 KB
Dwutygodniowy 7/B/0416.07 - 31.07 36 KB
Dwutygodniowy 7/A/04 1.07 - 15.07 40 KB
Półroczny 2004 1.01 - 30.0652 KB
Kwartalny2/2004 1.04 - 30.0642 KB
Dwutygodniowy 6/B/0416.06 - 30.06 36 KB
Dwutygodniowy 6/A/04 1.06 - 15.06 45 KB
Dwutygodniowy 5/B/0416.05 - 31.05 36 KB
Dwutygodniowy 5/A/04 1.05 - 15.05 56 KB
Dwutygodniowy 4/B/0416.04 - 30.04 47 KB
Dwutygodniowy 4/A/04 1.04 - 15.04 37 KB
Kwartalny1/2004 1.01 - 31.0342 KB
Dwutygodniowy 3/B/0416.03 - 31.03 37 KB
Dwutygodniowy 3/A/04 1.03 - 15.03 58 KB
Dwutygodniowy 2/B/0416.02 - 29.02 37 KB
Dwutygodniowy 2/A/04 1.02 - 15.02 51 KB
Dwutygodniowy 1/B/0416.01 - 31.01 64 KB
Dwutygodniowy 1/A/04 1.01 - 15.01 33 KB

Źródło: dwutygodniowe / kwartalne / roczne meldunki nadsyłane przez Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne do Zakładu Epidemiologii PZH


PowrótPoczątekStrona główna, © NIZP-PZH