Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH

Wersja polskaEnglish version

ZAKŁAD EPIDEMIOLOGII CHORÓB ZAKAŹNYCH I NADZORU
Pracownia Monitorowania i Analizy Sytuacji Epidemiologicznej


Spis treści:

Spis treściPoczątekStrona główna


Meldunki o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach w Polsce (dwutygodniowe)

Spis treściPoczątekStrona główna


„Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce” (biuletyn roczny)

Spis treściPoczątekStrona główna


„Szczepienia ochronne w Polsce” (biuletyn roczny)

Spis treściPoczątekStrona główna


Aneksy do „Meldunków o zachorowaniach na choroby zakaźne...”

Spis treściPoczątekStrona główna


Wykaz zakażeń i chorób zakaźnych objętych „Ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi”
(Dziennik Ustaw 2008 nr 234 poz. 1570 z późn. zm.)

 1. (uchylony)
 2. bąblowica i wągrzyca
 3. biegunki o etiologii infekcyjnej lub nieustalonej u dzieci do lat 2
 4. błonica
 5. borelioza z Lyme
 6. bruceloza
 7. a.  Chikungunya
 8. chlamydiozy i inne zakażenia nierzeżączkowe układu moczopłciowego
 9. cholera
 10. choroba Creutzfeldta-Jakoba i inne encefalopatie gąbczaste
 11. a.  choroba wirusowa Ebola (EVD)
 12. czerwonka bakteryjna
 13. dur brzuszny i zakażenia pałeczkami durowymi
 14. dur wysypkowy (w tym choroba Brill-Zinssera) i inne riketsjozy
 15. dury rzekome A, B, C i zakażenia pałeczkami rzekomodurowymi
 16. dżuma
 17. giardioza
 18. gorączka Q
 19. gruźlica i inne mikobakteriozy
 20. grypa (w tym grypa ptaków u ludzi)
 21. inwazyjne zakażenia Neisseria meningitidis
 22. inwazyjne zakażenia Streptococcus pneumoniae
 23. inwazyjne zakażenia Streptococcus pyogenes
 24. inwazyjne zakażenie Haemophilus influenzae
 25. jersinioza
 26. kampylobakterioza
 27. kiła
 28. kryptosporydioza
 29. krztusiec
 30. legioneloza
 31. leptospirozy
 32. listerioza
 33. nagminne zapalenie przyusznic (świnka)
 34. nosacizna
 35. odra
 36. ornitozy
 37. ospa prawdziwa
 38. ospa wietrzna
 39. ostre nagminne porażenie dziecięce (poliomyelitis) oraz inne ostre porażenia wiotkie, w tym zespół Guillaina-Barrégo
 40. płonica
 41. pryszczyca
 42. różyczka i zespół różyczki wrodzonej
 43. rzeżączka
 44. salmonelozy inne niż wywołane przez pałeczki Salmonella Typhi i Salmonella Paratyphi A, B, C oraz zakażenia przez nie wywołane
 45. tężec
 46. toksoplazmoza wrodzona
 47. tularemia
 48. wąglik
 49. wirusowe gorączki krwotoczne, w tym żółta gorączka
 50. wirusowe zapalenia wątroby (A, B, C, inne) oraz zakażenia wywołane przez wirusy zapalenia wątroby
 51. (uchylony)
 52. włośnica
 53. wścieklizna
 54. zakażenia żołądkowo-jelitowe oraz zatrucia pokarmowe o etiologii infekcyjnej lub nieustalonej
 55. zakażenia szpitalne oraz zakażenia biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi opornymi na antybiotyki kluczowe dla leczenia
 56. zakażenia wirusem zachodniego Nilu
 57. zakażenie ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) i zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS)
 58. a.  zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych lub mózgu o etiologii infekcyjnej lub nieustalonej
 59. zatrucie jadem kiełbasianym (botulizm)
 60. zespół hemolityczno-mocznicowy i inne postaci zakażenia werotoksycznymi pałeczkami Escherichia coli (STEC/VTEC)
 61. zespoły ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej (SARI) lub innej niewydolnośći narządowej o etiologii infekcyjnej lub nieustalonej
 62. zimnica (malaria)
Spis treściPoczątekStrona główna


Choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia wyodrębniane w rejestracji zachorowań prowadzonej przez Zakład Epidemiologii NIZP-PZH w 2022 roku

(w nawiasach podano kod wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób - X Rewizja)

* Rejestracja niepełna. ** Rejestracja niepełna. Zatrucia zgłoszone spontanicznie przez lekarzy oraz przypadki wykryte w trakcie dochodzeń epidemiologicznych, np. dochodzeń w ogniskach chorób przenoszonych droga pokarmową.

Spis treściPoczątekStrona główna


Choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia wyodrębniane w rejestracji zachorowań prowadzonej przez Zakład Epidemiologii NIZP-PZH w latach 2020-2021

(w nawiasach podano kod wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób - X Rewizja)

* Rejestracja niepełna. ** Rejestracja niepełna. Zatrucia zgłoszone spontanicznie przez lekarzy oraz przypadki wykryte w trakcie dochodzeń epidemiologicznych, np. dochodzeń w ogniskach chorób przenoszonych droga pokarmową.

Spis treściPoczątekStrona główna


Choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia wyodrębniane w rejestracji zachorowań prowadzonej przez Zakład Epidemiologii NIZP-PZH w 2019 roku

(w nawiasach podano kod wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób - X Rewizja)

* Rejestracja niepełna. ** Rejestracja niepełna. Zatrucia zgłoszone spontanicznie przez lekarzy oraz przypadki wykryte w trakcie dochodzeń epidemiologicznych, np. dochodzeń w ogniskach chorób przenoszonych droga pokarmową.

Spis treściPoczątekStrona główna


Choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia wyodrębniane w rejestracji zachorowań prowadzonej przez Zakład Epidemiologii NIZP-PZH w latach 2013-2018

(w nawiasach podano kod wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób - X Rewizja)

* Rejestracja niepełna. Zatrucia zgłoszone spontanicznie przez lekarzy oraz przypadki wykryte w trakcie dochodzeń epidemiologicznych, np. dochodzeń w ogniskach chorób przenoszonych droga pokarmową.

Spis treściPoczątekStrona główna


Choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia wyodrębniane w rejestracji zachorowań prowadzonej przez Zakład Epidemiologii NIZP-PZH w latach 2009-2012

(w nawiasach podano kod wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób - X Rewizja)

* Rejestracja niepełna. Zatrucia zgłoszone spontanicznie przez lekarzy oraz przypadki wykryte w trakcie dochodzeń epidemiologicznych, np. dochodzeń w ogniskach chorób przenoszonych droga pokarmową.

Spis treściPoczątekStrona główna


Choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia wyodrębniane w rejestracji zachorowań prowadzonej przez Zakład Epidemiologii PZH w latach 2005-2008

(w nawiasach podano kod wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób - X Rewizja)

(1) Objęte standardowymi raportami od 2006 r.

Spis treściPoczątekStrona główna


Choroby zakaźne i zatrucia wyodrębniane w rejestracji zachorowań prowadzonej przez Zakład Epidemiologii PZH w latach 2003-2004

(w nawiasach podano kod wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób - X Rewizja)

(1) Z uwzględnieniem wszystkich przypadków, łącznie z wykazywanymi w innych pozycjach. (2) Z wyłączeniem przypadków wykazywanych w innych pozycjach.

Spis treściPoczątekStrona główna


Choroby zakaźne i zatrucia wyodrębniane w rejestracji zachorowań prowadzonej przez Zakład Epidemiologii NIZP-PZH w latach 2001-2002

(w nawiasach podano kod wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób - X Rewizja)

Spis treściPoczątekStrona główna


Archiwalia


Spis treściPoczątekStrona głównaOstatnia modyfikacja: 29.03.2024Spis treściPoczątekStrona główna, © NIZP-PZH