PZH - logoPaństwowy Zakład Higieny

Wersja polskaEnglish version

Z A K Ł A D     E P I D E M I O L O G I I
Pracownia Analizy Epidemiologicznej Skażeń Biologicznych

Meldunki o zachorowaniach na choroby zakaźne
i zatruciach związkami chemicznymi
w Polsce w 2003 roku


Do odczytania „Meldunków” niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader.

MeldunekNumerOkresWielkość
Roczny 2003 1.01 - 31.1253 KB
Kwartalny4/2003 1.10 - 31.1243 KB
Dwutygodniowy12/B/0316.12 - 31.12196 KB
Dwutygodniowy12/A/03 1.12 - 15.12 68 KB
Dwutygodniowy11/B/0316.11 - 30.11 45 KB
Dwutygodniowy11/A/03 1.11 - 15.11 49 KB
Dwutygodniowy10/B/0316.10 - 31.10 47 KB
Dwutygodniowy10/A/03 1.10 - 15.10 40 KB
Kwartalny3/2003 1.07 - 30.0942 KB
Dwutygodniowy 9/B/0316.09 - 30.09 40 KB
Dwutygodniowy 9/A/03 1.09 - 15.09 63 KB
Dwutygodniowy 8/B/0316.08 - 31.08 62 KB
Dwutygodniowy 8/A/03 1.08 - 15.08 97 KB
Dwutygodniowy 7/B/0316.07 - 31.07 45 KB
Dwutygodniowy 7/A/03 1.07 - 15.07 50 KB
Półroczny 2003 1.01 - 30.0652 KB
Kwartalny2/2003 1.04 - 30.0642 KB
Dwutygodniowy 6/B/0316.06 - 30.06 68 KB
Dwutygodniowy 6/A/03 1.06 - 15.06 40 KB
Dwutygodniowy 5/B/0316.05 - 31.05 46 KB
Dwutygodniowy 5/A/03 1.05 - 15.05 41 KB
Dwutygodniowy 4/B/0316.04 - 30.04 78 KB
Dwutygodniowy 4/A/03 1.04 - 15.04117 KB
Kwartalny1/2003 1.01 - 31.0342 KB
Dwutygodniowy 3/B/0316.03 - 31.03 66 KB
Dwutygodniowy 3/A/03 1.03 - 15.03 57 KB
Dwutygodniowy 2/B/0316.02 - 28.02 58 KB
Dwutygodniowy 2/A/03 1.02 - 15.02 54 KB
Dwutygodniowy 1/B/0316.01 - 31.01 57 KB
Dwutygodniowy 1/A/03 1.01 - 15.01 56 KB

Źródło: dwutygodniowe / kwartalne / roczne meldunki nadsyłane przez Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne do Zakładu Epidemiologii PZH


PowrótPoczątekStrona główna, © NIZP-PZH