PZH - logoPaństwowy Zakład Higieny

Z A K Ł A D     E P I D E M I O L O G I I
Pracownia Analizy Epidemiologicznej Skażeń Biologicznych

Meldunki o zachorowaniach na niektóre choroby zakaźne
oraz o skażeniach i zachorowaniach
spowodowanych toksycznym działaniem środków chemicznych
na terenach objętych powodzią
Do odczytania „Meldunków” niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader.
2 październik - 3 październik 1997 r.
1 październik - 2 październik 1997 r.
30 wrzesień - 1 październik 1997 r.
29 wrzesień - 30 wrzesień 1997 r.
27 wrzesień - 29 wrzesień 1997 r.
26 wrzesień - 27 wrzesień 1997 r.
25 wrzesień - 26 wrzesień 1997 r.
24 wrzesień - 25 wrzesień 1997 r.
23 wrzesień - 24 wrzesień 1997 r.
22 wrzesień - 23 wrzesień 1997 r.
20 wrzesień - 22 wrzesień 1997 r.
19 wrzesień - 20 wrzesień 1997 r.
18 wrzesień - 19 wrzesień 1997 r.
17 wrzesień - 18 wrzesień 1997 r.
16 wrzesień - 17 wrzesień 1997 r.
15 wrzesień - 16 wrzesień 1997 r.
13 wrzesień - 15 wrzesień 1997 r.
12 wrzesień - 13 wrzesień 1997 r.
11 wrzesień - 12 wrzesień 1997 r.
10 wrzesień - 11 wrzesień 1997 r.
9 wrzesień - 10 wrzesień 1997 r.
8 wrzesień - 9 wrzesień 1997 r.
6 wrzesień - 8 wrzesień 1997 r.
5 wrzesień - 6 wrzesień 1997 r.
4 wrzesień - 5 wrzesień 1997 r.
3 wrzesień - 4 wrzesień 1997 r.
2 wrzesień - 3 wrzesień 1997 r.
1 wrzesień - 2 wrzesień 1997 r.
30 sierpień - 1 wrzesień 1997 r.
29 sierpień - 30 sierpień 1997 r.
28 sierpień - 29 sierpień 1997 r.
27 sierpień - 28 sierpień 1997 r.
26 sierpień - 27 sierpień 1997 r.
25 sierpień - 26 sierpień 1997 r.
23 sierpień - 25 sierpień 1997 r.
22 sierpień - 23 sierpień 1997 r.
21 sierpień - 22 sierpień 1997 r.
20 sierpień - 21 sierpień 1997 r.
19 sierpień - 20 sierpień 1997 r.
18 sierpień - 19 sierpień 1997 r.
14 sierpień - 18 sierpień 1997 r.
13 sierpień - 14 sierpień 1997 r.
12 sierpień - 13 sierpień 1997 r.
11 sierpień - 12 sierpień 1997 r.
9 sierpień - 11 sierpień 1997 r.
8 sierpień - 9 sierpień 1997 r.
7 sierpień - 8 sierpień 1997 r.
6 sierpień - 7 sierpień 1997 r.
5 sierpień - 6 sierpień 1997 r.
4 sierpień - 5 sierpień 1997 r.
2 sierpień - 4 sierpień 1997 r.
1 sierpień - 2 sierpień 1997 r.
31 lipiec - 1 sierpień 1997 r.
30 lipiec - 31 lipiec 1997 r.
29 lipiec - 30 lipiec 1997 r.
28 lipiec - 29 lipiec 1997 r.
26 lipiec - 28 lipiec 1997 r.
Źródło: codzienne meldunki nadsyłane przez Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne do Zakładu Epidemiologii PZH


PowrótPoczątekStrona główna, © PZH