PZH - logoPaństwowy Zakład Higieny

Z A K Ł A D     E P I D E M I O L O G I I
Pracownia Analizy Epidemiologicznej Skażeń Biologicznych

Meldunki o zachorowaniach na choroby zakaźne
i zatruciach związkami chemicznymi
w Polsce w 1998 roku


Do odczytania „Meldunków” niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader.

MeldunekNumerOkresWielkość
Roczny 1998 1.01 - 31.1271 KB
Kwartalny4/98 1.10 - 31.1259 KB
Dwutygodniowy12/B/9816.12 - 31.12 73 KB
Dwutygodniowy12/A/98 1.12 - 15.12 70 KB
Dwutygodniowy11/B/9816.11 - 30.11 71 KB
Dwutygodniowy11/A/98 1.11 - 15.11 94 KB
Dwutygodniowy10/B/9816.10 - 31.10 93 KB
Dwutygodniowy10/A/98 1.10 - 15.10 69 KB
Kwartalny3/98 1.07 - 30.0959 KB
Dwutygodniowy 9/B/9816.09 - 30.09 59 KB
Dwutygodniowy 9/A/98 1.09 - 15.09 84 KB
Dwutygodniowy 8/B/9816.08 - 31.08 94 KB
Dwutygodniowy 8/A/98 1.08 - 15.08 60 KB
Dwutygodniowy 7/B/9816.07 - 31.07 77 KB
Dwutygodniowy 7/A/98 1.07 - 15.07 75 KB
Półroczny1998 1.01 - 30.0670 KB
Kwartalny2/98 1.04 - 30.0659 KB
Dwutygodniowy 6/B/9816.06 - 30.06 141 KB
Dwutygodniowy 6/A/98 1.06 - 15.06 108 KB
Dwutygodniowy 5/B/9816.05 - 31.05 129 KB
Dwutygodniowy 5/A/98 1.05 - 15.051035 KB
Dwutygodniowy 4/B/9816.04 - 30.04 94 KB
Dwutygodniowy 4/A/98 1.04 - 15.04 161 KB
Kwartalny1/98 1.01 - 31.0358 KB
Dwutygodniowy 3/B/9816.03 - 31.03 100 KB
Dwutygodniowy 3/A/98 1.03 - 15.03 101 KB
Dwutygodniowy 2/B/9816.02 - 28.02 104 KB
Dwutygodniowy 2/A/98 1.02 - 15.02 96 KB
Dwutygodniowy 1/B/9816.01 - 31.01 327 KB
Dwutygodniowy 1/A/98 1.01 - 15.01 93 KB

Źródło: dwutygodniowe / kwartalne / roczne meldunki nadsyłane przez Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne do Zakładu Epidemiologii PZH


PowrótPoczątekStrona główna, © NIZP-PZH