PZH - logoPaństwowy Zakład Higieny

Z A K Ł A D     E P I D E M I O L O G I I
Pracownia Analizy Epidemiologicznej Skażeń Biologicznych

Meldunki o zachorowaniach na choroby zakaźne
i zatruciach związkami chemicznymi
w Polsce w 1997 roku


Do odczytania „Meldunków” niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader.

MeldunekNumerOkresWielkość
Roczny 1997 1.01 - 31.1269 KB
Kwartalny4/97 1.10 - 31.1258 KB
Dwutygodniowy12/B/9716.12 - 31.12 97 KB
Dwutygodniowy12/A/97 1.12 - 15.12 97 KB
Dwutygodniowy11/B/9716.11 - 30.11 88 KB
Dwutygodniowy11/A/97 1.11 - 15.11164 KB
Dwutygodniowy10/B/9716.10 - 31.10 70 KB
Dwutygodniowy10/A/97 1.10 - 15.10 66 KB
Kwartalny3/97 1.07 - 30.0958 KB
Dwutygodniowy 9/B/9716.09 - 30.09166 KB
Dwutygodniowy 9/A/97 1.09 - 15.09160 KB
Dwutygodniowy 8/B/9716.08 - 31.08157 KB
Dwutygodniowy 8/A/97 1.08 - 15.08151 KB
Dwutygodniowy 7/B/9716.07 - 31.07158 KB
Dwutygodniowy 7/A/97 1.07 - 15.07 58 KB
Półroczny1997 1.01 - 30.0668 KB
Kwartalny2/97 1.04 - 30.0657 KB
Dwutygodniowy 6/B/9716.06 - 30.06 58 KB
Dwutygodniowy 6/A/97 1.06 - 15.06 74 KB
Dwutygodniowy 5/B/9716.05 - 31.05 80 KB
Dwutygodniowy 5/A/97 1.05 - 15.05 77 KB
Dwutygodniowy 4/B/9716.04 - 30.04 58 KB
Dwutygodniowy 4/A/97 1.04 - 15.04 59 KB
Kwartalny1/97 1.01 - 31.0356 KB
Dwutygodniowy 3/B/9716.03 - 31.03390 KB
Dwutygodniowy 3/A/97 1.03 - 15.03 59 KB
Dwutygodniowy 2/B/9716.02 - 28.02 57 KB
Dwutygodniowy 2/A/97 1.02 - 15.02 81 KB
Dwutygodniowy 1/B/9716.01 - 31.01 58 KB
Dwutygodniowy 1/A/97 1.01 - 15.01 58 KB

Źródło: dwutygodniowe / kwartalne / roczne meldunki nadsyłane przez Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne do Zakładu Epidemiologii PZH


PowrótPoczątekStrona główna, © NIZP-PZH