Z A K Ł A D    E P I D E M I O L O G I I

Zakażenia HIV i zachorowania na AIDS w Polsce w 2017 roku

Magdalena Rosińska - Marta Niedźwiedzka-Stadnik - Katarzyna Szmulik
Informacja roczna
Informacja z 31 grudnia
Informacja z 30 listopada
Informacja z 31 października
Informacja z 30 września
Informacja z 31 sierpnia
Informacja z 31 lipca
Informacja z 30 czerwca
Informacja z 31 maja
Informacja z 30 kwietnia
Informacja z 31 marca
Informacja z 28 lutego
Informacja z 31 stycznia

Informacja roczna

Podane poniżej dane podsumowują przypadki zgłoszone i zweryfikowane w 2017 r. z uwzględnieniem korekt dokonywanych w trakcie trwania roku i odzwierciedlają stan na 31.12.2017 r. Weryfikacja zgłoszeń obejmowała m.in. wykluczenie powtórnych zgłoszeń tych samych przypadków oraz ustalenie spełnienia kryteriów definicji HIV/AIDS stosowanej do celów nadzoru epidemiologicznego. Przytoczone statystyki mogą nie stanowić bezpośredniej sumy danych publikowanych miesięcznie.

Tabela 1. Liczba przypadków zarejestrowanych w 2017 r. wg województw
WojewództwoHIVAIDSZgony
chorych
na AIDS
P O L S K A 152612024
1.Dolnośląskie 147 14 4
2.Kujawsko-Pomorskie 26 1 1
3.Lubelskie 21 - -
4.Lubuskie 32 2 1
5.Łódzkie 63 12 4
6.Małopolskie 162 6 -
7.Mazowieckie 330 6 -
8.Opolskie 18 1 -
9.Podkarpackie 29 1 -
10.Podlaskie 30 11 2
11.Pomorskie 67 6 -
12.Śląskie 182 20 5
13.Świętokrzyskie 10 2 -
14.Warmińsko-Mazurskie 28 10 1
15.Wielkopolskie 206 20 4
16.Zachodniopomorskie 72 8 2
Brak danych 103 - -

Tabela 2. Liczba przypadków zarejestrowanych w 2017 r. wg płci i wieku
Wiek
(w latach)
HIVAIDSZgony
M Kb.d. M Kb.d. M Kb.d.
niemowlęta - - - - - - - - -
1 - 14 2 1 - - - - - - -
15 - 19 17 1 - 1 - - - - -
20 - 29 383 45 1 12 4 - - - -
30 - 39 565 70 5 48 5 - 9 - -
40 - 49 216 36 4 29 3 - 8 2 -
50 - 59 90 11 1 9 2 - 3 - -
60 + 33 7 - 6 - - 2 - -
Brak danych 31 4 3 1 - - - - -
R a z e m 13371751410614 -22 2 -

Tabela 3. Liczba przypadków zarejestrowanych w 2017 r. wg prawdopodobnej drogi transmisji
Droga transmisji HIVAIDSZgony
Kontakty homoseksualne (mężczyźni) 383 25 5
Stosowanie narkotyków w iniekcjach 39 23 4
Kontakty heteroseksualne 124 17 4
Zakażenia wertykalne (matka-dziecko) 3 - -
Zakażenia jatrogenne 1 - -
Inna / brak danych 976 5511
R a z e m 152612024

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. zarejestrowano w Polsce ogółem 1.526 nowo wykrytych zakażeń HIV, 120 zachorowań na AIDS oraz 24 zgony osób chorych na AIDS.

Spośród 1.526 zarejestrowanych w 2017 roku przypadków zakażeń HIV, 1.193 było rozpoznanych w roku 2017. Pozostałe przypadki rozpoznano: w roku 2016 - 310 przypadków, w 2015 - 5 przypadków, w 2004 - 4, w 2012 - 3, w 2011 - 2 oraz po jednym przypadku w latach 2014 - 2013, 2008 - 2005, 2003 - 2002, 1997 - 1996 i 1994.

W porównaniu do lat ubiegłych, nadal utrzymuje się wysoki odsetek zgłoszeń, w których nie podano prawdopodobnej drogi zakażenia (61,9%).

Spośród zrejestrowanych w 2017 roku 120 zachorowań na AIDS, 92 przypadki rozpoznano w roku 2017, 26 przypadków - w roku 2016 oraz po jednym przypadku w roku 2007 i 2004.

Od wdrożenia badań w 1985 r. do 31 grudnia 2017 r. (przy uwzględnieniu korekt i uaktualnień danych, w tym eliminacji podwójnie zarejestrowanych przypadków) stwierdzono zakażenie HIV u 22.657 obywateli Polski i u osób innego obywatelstwa przebywających na terenie Polski. Wśród ogółu zarejestrowanych zakażonych było co najmniej 6.347 zakażonych w związku z używaniem narkotyków, 1.758 zakażonych poprzez kontakt heteroseksualny oraz 3.451 poprzez kontakt seksualny pomiędzy mężczyznami. Ogółem odnotowano 3.558 zachorowań na AIDS; 1.382 chorych zmarło.

W prawie połowie zgłoszeń (47,7%), nie podano prawdopodobnej drogi zakażenia (w 10.812 przypadkach zakażenia HIV). Jest to sytuacja bardzo niekorzystna, która wymaga podjęcia działań ze strony wszystkich osób współpracujących przy monitorowaniu sytuacji epidemiologicznej HIV/AIDS w Polsce. Brak wiedzy dotyczącej dróg szerzenia się HIV w Polsce pozostawia bez przekonującej odpowiedzi pytanie o przyczynę gwałtownego wzrostu liczby zakażeń HIV w Polsce w ostatnich latach i ogranicza możliwość odpowiedniego ukierunkowania środków przeznaczanych na profilaktykę HIV w naszym kraju.

Zwracamy uwagę, że pełnej analizy sytuacji epidemiologicznej za rok 2017 będzie można dokonać dopiero po uwzględnieniu zgłoszeń, które dotyczą przypadków rozpoznanych w danym roku a zgłoszonych z opóźnieniem. Uaktualnione informacje na temat sytuacji epidemiologicznej HIV/AIDS w Polsce w latach wcześniejszych można znaleźć w "Przeglądzie Epidemiologicznym" dostępnym w Internecie.

Początek informacjiPoczątek strony

Informacja z 31 grudnia 2017 r.

Tabela 1. Liczba przypadków zarejestrowanych w okresie
1-31.12.2017 r. wg województw
WojewództwoHIVAIDSZgony
chorych
na AIDS
P O L S K A 89 10 5
1.Dolnośląskie 15 1 1
2.Kujawsko-Pomorskie - - -
3.Lubelskie - - -
4.Lubuskie 9 1 1
5.Łódzkie 18 4 1
6.Małopolskie 9 - -
7.Mazowieckie - - -
8.Opolskie 1 - -
9.Podkarpackie 5 1 -
10.Podlaskie 1 1 -
11.Pomorskie 8 1 -
12.Śląskie - - -
13.Świętokrzyskie - - -
14.Warmińsko-Mazurskie 1 - -
15.Wielkopolskie 11 - -
16.Zachodniopomorskie 6 1 2
Brak danych 5 - -

Tabela 2. Liczba przypadków zarejestrowanych w okresie 1-31.12.2017 r.
wg płci i wieku
Wiek
(w latach)
HIVAIDSZgony
M Kb.d. M Kb.d. M Kb.d.
niemowlęta - - - - - - - - -
1 - 14 - 1 - - - - - - -
15 - 19 1 - - - - - - - -
20 - 29 19 2 - 1 - - - - -
30 - 39 26 8 - 2 2 - 3 - -
40 - 49 12 - - 1 - - 1 - -
50 - 59 6 2 - 2 - - - - -
60 + 3 1 - 1 - - 1 - -
Brak danych 6 2 - 1 - - - - -
R a z e m 73 16 - 8 2 - 5 - -

Tabela 3. Liczba przypadków zarejestrowanych w okresie 1-31.12.2017 r.
wg prawdopodobnej drogi transmisji
Droga transmisji HIVAIDSZgony
Kontakty homoseksualne (mężczyźni) 9 1 1
Stosowanie narkotyków w iniekcjach 5 3 1
Kontakty heteroseksualne 5 2 -
Zakażenia wertykalne (matka-dziecko) 1 - -
Zakażenia jatrogenne - - -
Inna / brak danych 69 4 3
R a z e m 89 10 5

W grudniu 2017 r. zarejestrowano 89 nowo wykrytych zakażeń HIV, 10 zachorowań na AIDS i 5 zgonów osób chorych na AIDS.

Spośród 89 zarejestrowanych w grudniu zakażeń HIV, 86 przypadków rozpoznano w 2017 r., dwa przypadki w 2016 roku, a w jednym przypadku brak informacji o roku rozpoznania. Wśród zarejestrowanych w grudniu zakażeń HIV, 11% stanowiły przypadki zgłoszone wyłącznie przez lekarzy, a 16% przypadki zgłoszone przez lekarzy oraz laboratoria. Zgłoszenia pochodzące tylko z laboratorium stanowiły 73% wszystkich zgłoszeń zarejestrowanych w grudniu. Wśród wszystkich zgłoszeń lekarskich informację o prawdopodobnej drodze zakażenia zawierało 24%. Zwracamy uwagę zarówno lekarzy dokonujących zgłoszeń, jak i pracowników nadzoru przyjmujących te zgłoszenia, na konieczność uwzględniania tej kluczowej informacji. Brak wiedzy na temat dróg szerzenia się HIV w Polsce pozostawia bez przekonującej odpowiedzi pytanie o przyczynę wzrostu liczby zakażeń HIV w Polsce po 2002 r. i ogranicza możliwość odpowiedniego ukierunkowania działań profilaktycznych HIV w naszym kraju.

Spośród 10 zgłoszonych w grudniu zachorowań na AIDS, wszystkie przypadki rozpoznano w 2017 roku. Wszystkie zarejestrowane zachorowania zostały potwierdzone zgodnie z kryteriami definicji europejskiej AIDS przyjętej na potrzeby nadzoru epidemiologicznego. Informację na temat liczby komórek CD4 przy rozpoznaniu AIDS podano w przypadku 7 chorych osób. Wahała się ona od 0 do 60 komórek na mikrolitr (średnio 24/μl). Spośród zgłoszonych chorych, 1 osoba była leczona antyretrowirusowo przed rozpoznaniem AIDS, a 8 osób nie było leczonych antyretrowirusowo. W przypadku jednej osoby brak jest informacji o takim leczeniu.

Od wdrożenia badań w 1985 r. do 31 grudnia 2017 r. (przy uwzględnieniu korekt i uaktualnień danych, w tym eliminacji podwójnie zarejestrowanych przypadków) stwierdzono zakażenie HIV u 22.657 obywateli Polski i u osób innego obywatelstwa przebywających na terenie Polski. Wśród ogółu zarejestrowanych zakażonych było co najmniej 6.347 zakażonych w związku z używaniem narkotyków, 1.758 zakażonych poprzez kontakt heteroseksualny oraz 3.451 poprzez kontakt seksualny pomiędzy mężczyznami. Ogółem odnotowano 3.558 zachorowań na AIDS; 1.382 chorych zmarło.

Początek informacjiPoczątek strony

Informacja z 30 listopada 2017 r.

Tabela 1. Liczba przypadków zarejestrowanych w okresie
1-30.11.2017 r. wg województw
WojewództwoHIVAIDSZgony
chorych
na AIDS
P O L S K A 78 7 -
1.Dolnośląskie 12 - -
2.Kujawsko-Pomorskie 2 - -
3.Lubelskie 5 - -
4.Lubuskie 3 - -
5.Łódzkie 4 1 -
6.Małopolskie 17 1 -
7.Mazowieckie - - -
8.Opolskie 4 - -
9.Podkarpackie - - -
10.Podlaskie 1 - -
11.Pomorskie - - -
12.Śląskie - - -
13.Świętokrzyskie 1 - -
14.Warmińsko-Mazurskie 6 4 -
15.Wielkopolskie 16 1 -
16.Zachodniopomorskie 4 - -
Brak danych 3 - -

Tabela 2. Liczba przypadków zarejestrowanych w okresie 1-30.11.2017 r.
wg płci i wieku
Wiek
(w latach)
HIVAIDSZgony
M Kb.d. M Kb.d. M Kb.d.
niemowlęta - - - - - - - - -
1 - 14 - - - - - - - - -
15 - 19 2 - - - - - - - -
20 - 29 19 4 - - - - - - -
30 - 39 28 1 - 3 - - - - -
40 - 49 13 2 - 4 - - - - -
50 - 59 5 1 - - - - - - -
60 + 2 - - - - - - - -
Brak danych 1 - - - - - - - -
R a z e m 70 8 - 7 - - - - -

Tabela 3. Liczba przypadków zarejestrowanych w okresie 1-30.11.2017 r.
wg prawdopodobnej drogi transmisji
Droga transmisji HIVAIDSZgony
Kontakty homoseksualne (mężczyźni) 10 2 -
Stosowanie narkotyków w iniekcjach 1 4 -
Kontakty heteroseksualne 8 - -
Zakażenia wertykalne (matka-dziecko) - - -
Zakażenia jatrogenne - - -
Inna / brak danych 59 1 -
R a z e m 78 6 -

W listopadzie 2017 r. zarejestrowano 78 nowo wykrytych zakażeń HIV i 7 zachorowań na AIDS. Zgonów osób chorych na AIDS nie odnotowano.

Spośród 78 zarejestrowanych w listopadzie zakażeń HIV, 75 przypadków rozpoznano w 2017 r., po jednym przypadku w 2006 i 2008 roku, a w jednym przypadku brak informacji o roku rozpoznania. Wśród zarejestrowanych w listopadzie zakażeń HIV, 13% stanowiły przypadki zgłoszone wyłącznie przez lekarzy, a 19% przypadki zgłoszone przez lekarzy oraz laboratoria. Zgłoszenia pochodzące tylko z laboratorium stanowiły 68% wszystkich zgłoszeń zarejestrowanych w listopadzie. Wśród wszystkich zgłoszeń lekarskich informację o prawdopodobnej drodze zakażenia zawierało 24%. Zwracamy uwagę zarówno lekarzy dokonujących zgłoszeń, jak i pracowników nadzoru przyjmujących te zgłoszenia, na konieczność uwzględniania tej kluczowej informacji. Brak wiedzy na temat dróg szerzenia się HIV w Polsce pozostawia bez przekonującej odpowiedzi pytanie o przyczynę wzrostu liczby zakażeń HIV w Polsce po 2002 r. i ogranicza możliwość odpowiedniego ukierunkowania działań profilaktycznych HIV w naszym kraju.

Spośród 7 zgłoszonych w listopadzie zachorowań na AIDS wszystkie przypadki rozpoznano w 2017 roku. Wszystkie zarejestrowane zachorowania zostały potwierdzone zgodnie z kryteriami definicji europejskiej AIDS przyjętej na potrzeby nadzoru epidemiologicznego. Informację na temat liczby komórek CD4 przy rozpoznaniu AIDS podano w przypadku 3 chorych osób. Wahała się ona od 1 do 143 komórek na mikrolitr (średnio 76/μl). Spośród zgłoszonych chorych, 1 osoba była leczona antyretrowirusowo przed rozpoznaniem AIDS, a 3 osoby nie były leczone antyretrowirusowo. W przypadku trzech osób brak jest informacji o takim leczeniu.

Od wdrożenia badań w 1985 r. do 30 listopada 2017 r. (przy uwzględnieniu korekt i uaktualnień danych, w tym eliminacji podwójnie zarejestrowanych przypadków) stwierdzono zakażenie HIV u 22.568 obywateli Polski i u osób innego obywatelstwa przebywających na terenie Polski. Wśród ogółu zarejestrowanych zakażonych było co najmniej 6.342 zakażonych w związku z używaniem narkotyków, 1.752 zakażonych poprzez kontakt heteroseksualny oraz 3.443 poprzez kontakt seksualny pomiędzy mężczyznami. Ogółem odnotowano 3.548 zachorowań na AIDS; 1.379 chorych zmarło.

Początek informacjiPoczątek strony

Informacja z 31 października 2017 r.

Tabela 1. Liczba przypadków zarejestrowanych w okresie
1-31.10.2017 r. wg województw
WojewództwoHIVAIDSZgony
chorych
na AIDS
P O L S K A 157 11 2
1.Dolnośląskie 18 2 -
2.Kujawsko-Pomorskie 4 - -
3.Lubelskie 2 - -
4.Lubuskie - - -
5.Łódzkie 15 1 -
6.Małopolskie 21 - -
7.Mazowieckie 5 - -
8.Opolskie 4 - -
9.Podkarpackie 3 - -
10.Podlaskie 4 3 1
11.Pomorskie 7 - -
12.Śląskie 32 2 -
13.Świętokrzyskie - - -
14.Warmińsko-Mazurskie 1 1 -
15.Wielkopolskie 36 2 1
16.Zachodniopomorskie 1 - -
Brak danych 4 - -

Tabela 2. Liczba przypadków zarejestrowanych w okresie 1-31.10.2017 r.
wg płci i wieku
Wiek
(w latach)
HIVAIDSZgony
M Kb.d. M Kb.d. M Kb.d.
niemowlęta - - - - - - - - -
1 - 14 - - - - - - - - -
15 - 19 - - - - - - - - -
20 - 29 43 3 - 1 - - - - -
30 - 39 49 9 - 5 - - - - -
40 - 49 26 6 - 2 1 - 1 - -
50 - 59 8 1 - - - - - - -
60 + 7 3 - 2 - - 1 - -
Brak danych 2 - - - - - - - -
R a z e m 135 22 -10 1 - 2 - -

Tabela 3. Liczba przypadków zarejestrowanych w okresie 1-31.10.2017 r.
wg prawdopodobnej drogi transmisji
Droga transmisji HIVAIDSZgony
Kontakty homoseksualne (mężczyźni) 27 3 1
Stosowanie narkotyków w iniekcjach 5 1 1
Kontakty heteroseksualne 10 1 -
Zakażenia wertykalne (matka-dziecko) - - -
Zakażenia jatrogenne - - -
Inna / brak danych 115 6 -
R a z e m 157 11 2

W październiku 2017 r. zarejestrowano 157 nowo wykrytych zakażeń HIV, 11 zachorowań na AIDS i 2 zgony osób chorych na AIDS.

Spośród 157 zarejestrowanych w październiku zakażeń HIV, 151 przypadków rozpoznano w 2017 r., po jednym przypadku w 2016 i 2004 roku, a w czterech przypadkach brak informacji o roku rozpoznania. Wśród zarejestrowanych w październiku zakażeń HIV, 19% stanowiły przypadki zgłoszone wyłącznie przez lekarzy i 19%, przypadki zgłoszone przez lekarzy oraz laboratoria. Zgłoszenia pochodzące tylko z laboratorium stanowiły 62% wszystkich zgłoszeń zarejestrowanych w październiku. Wśród wszystkich zgłoszeń lekarskich, informację o prawdopodobnej drodze zakażenia zawierało 27%. Zwracamy uwagę zarówno lekarzy dokonujących zgłoszeń, jak i pracowników nadzoru przyjmujących te zgłoszenia, na konieczność uwzględniania tej kluczowej informacji. Brak wiedzy na temat dróg szerzenia się HIV w Polsce pozostawia bez przekonującej odpowiedzi pytanie o przyczynę wzrostu liczby zakażeń HIV w Polsce po 2002 r. i ogranicza możliwość odpowiedniego ukierunkowania działań profilaktycznych HIV w naszym kraju.

Spośród 11 zgłoszonych w październiku zachorowań na AIDS, 10 przypadków rozpoznano w 2017 roku, a jeden w 2007 roku. Wszystkie zarejestrowane zachorowania zostały potwierdzone zgodnie z kryteriami definicji europejskiej AIDS przyjętej na potrzeby nadzoru epidemiologicznego. Informację na temat liczby komórek CD4 przy rozpoznaniu AIDS podano w przypadku 8 chorych osób. Wahała się ona od 15 do 418 komórek na mikrolitr (średnio 112/μl). Spośród zgłoszonych chorych, 3 osoby były leczone antyretrowirusowo przed rozpoznaniem AIDS, a 8 osób nie było leczonych antyretrowirusowo.

Od wdrożenia badań w 1985 r. do 31 października 2017 r. (przy uwzględnieniu korekt i uaktualnień danych, w tym eliminacji podwójnie zarejestrowanych przypadków) stwierdzono zakażenie HIV u 22.490 obywateli Polski i u osób innego obywatelstwa przebywających na terenie Polski. Wśród ogółu zarejestrowanych zakażonych było co najmniej 6.339 zakażonych w związku z używaniem narkotyków, 1.745 zakażonych poprzez kontakt heteroseksualny oraz 3.432 poprzez kontakt seksualny pomiędzy mężczyznami. Ogółem odnotowano 3.541 zachorowań na AIDS; 1.379 chorych zmarło.

Początek informacjiPoczątek strony

Informacja z 30 września 2017 r.

Tabela 1. Liczba przypadków zarejestrowanych w okresie
1-30.09.2017 r. wg województw
WojewództwoHIVAIDSZgony
chorych
na AIDS
P O L S K A 170 16 -
1.Dolnośląskie 16 - -
2.Kujawsko-Pomorskie 4 - -
3.Lubelskie - - -
4.Lubuskie 2 - -
5.Łódzkie 9 1 -
6.Małopolskie 4 1 -
7.Mazowieckie 66 3 -
8.Opolskie 3 - -
9.Podkarpackie 6 - -
10.Podlaskie 7 2 -
11.Pomorskie 16 2 -
12.Śląskie - - -
13.Świętokrzyskie - 1 -
14.Warmińsko-Mazurskie 6 1 -
15.Wielkopolskie 9 5 1
16.Zachodniopomorskie 1 - -
Brak danych 21 - -

Tabela 2. Liczba przypadków zarejestrowanych w okresie 1-30.09.2017 r.
wg płci i wieku
Wiek
(w latach)
HIVAIDSZgony
M Kb.d. M Kb.d. M Kb.d.
niemowlęta - - - - - - - - -
1 - 14 - - - - - - - - -
15 - 19 3 - - - - - - - -
20 - 29 34 2 - 1 - - - - -
30 - 39 65 10 - 4 3 - 1 - -
40 - 49 26 7 - 4 - - - - -
50 - 59 14 - - 2 - - - - -
60 + 6 1 - 2 - - - - -
Brak danych 1 1 - - - - - - -
R a z e m 149 21 -13 3 - 1 - -

Tabela 3. Liczba przypadków zarejestrowanych w okresie 1-30.09.2017 r.
wg prawdopodobnej drogi transmisji
Droga transmisji HIVAIDSZgony
Kontakty homoseksualne (mężczyźni) 63 3 -
Stosowanie narkotyków w iniekcjach 6 2 -
Kontakty heteroseksualne 20 4 -
Zakażenia wertykalne (matka-dziecko) - - -
Zakażenia jatrogenne - - -
Inna / brak danych 81 7 1
R a z e m 170 16 1

We wrześniu 2017 r. zarejestrowano 170 nowo wykrytych zakażeń HIV, 16 zachorowań na AIDS i 1 zgon osoby chorej na AIDS.

Spośród 170 zarejestrowanych we wrześniu zakażeń HIV, 154 przypadki rozpoznano w 2017 r., 3 przypadki - w roku 2016, 2 przypadki - w roku 2012, po jednym przypadku w latach: 2013, 2011, 2005, 2004, 2003, 1997, 1996 i 1994, a w trzech przypadkach brak informacji o roku rozpoznania. Wśród zarejestrowanych we wrześniu zakażeń HIV, 34% stanowiły przypadki zgłoszone wyłącznie przez lekarzy, a 25% przypadki zgłoszone przez lekarzy oraz laboratoria. Zgłoszenia pochodzące tylko z laboratorium stanowiły 41% wszystkich zgłoszeń zarejestrowanych we wrześniu. Wśród wszystkich zgłoszeń lekarskich informację o prawdopodobnej drodze zakażenia zawierało 52%. Zwracamy uwagę zarówno lekarzy dokonujących zgłoszeń, jak i pracowników nadzoru przyjmujących te zgłoszenia, na konieczność uwzględniania tej kluczowej informacji. Brak wiedzy na temat dróg szerzenia się HIV w Polsce pozostawia bez przekonującej odpowiedzi pytanie o przyczynę wzrostu liczby zakażeń HIV w Polsce po 2002 r. i ogranicza możliwość odpowiedniego ukierunkowania działań profilaktycznych HIV w naszym kraju.

Wszystkie 16 zgłoszonych we wrześniu przypadków zachorowań na AIDS rozpoznano w 2017 roku. Wszystkie zarejestrowane zachorowania zostały potwierdzone zgodnie z kryteriami definicji europejskiej AIDS przyjętej na potrzeby nadzoru epidemiologicznego. Informację na temat liczby komórek CD4 przy rozpoznaniu AIDS podano w przypadku 12 chorych osób. Wahała się ona od 3 do 414 komórek na mikrolitr (średnio 92/μl). Spośród zgłoszonych chorych dwie osoby były leczone antyretrowirusowo, jedenaście osób nie było leczonych antyretrowirusowo, a w trzech przypadkach brak jest informacji o takim leczeniu.

Od wdrożenia badań w 1985 r. do 30 września 2017 r. (przy uwzględnieniu korekt i uaktualnień danych, w tym eliminacji podwójnie zarejestrowanych przypadków) stwierdzono zakażenie HIV u 22.334 obywateli Polski i u osób innego obywatelstwa przebywających na terenie Polski. Wśród ogółu zarejestrowanych zakażonych było co najmniej 6.334 zakażonych w związku z używaniem narkotyków, 1.735 zakażonych poprzez kontakt heteroseksualny oraz 3.405 poprzez kontakt seksualny pomiędzy mężczyznami. Ogółem odnotowano 3.530 zachorowań na AIDS; 1.376 chorych zmarło.

Początek informacjiPoczątek strony

Informacja z 31 sierpnia 2017 r.

Tabela 1. Liczba przypadków zarejestrowanych w okresie
1-31.08.2017 r. wg województw
WojewództwoHIVAIDSZgony
chorych
na AIDS
P O L S K A 129 8 1
1.Dolnośląskie - - -
2.Kujawsko-Pomorskie - - -
3.Lubelskie 1 - -
4.Lubuskie 2 - -
5.Łódzkie - - -
6.Małopolskie 15 - -
7.Mazowieckie 1 - -
8.Opolskie 1 - -
9.Podkarpackie - - -
10.Podlaskie 2 - -
11.Pomorskie 8 - -
12.Śląskie 39 4 -
13.Świętokrzyskie - - -
14.Warmińsko-Mazurskie 1 - -
15.Wielkopolskie 46 3 1
16.Zachodniopomorskie 9 1 -
Brak danych 4 - -

Tabela 2. Liczba przypadków zarejestrowanych w okresie 1-31.08.2017 r.
wg płci i wieku
Wiek
(w latach)
HIVAIDSZgony
M Kb.d. M Kb.d. M Kb.d.
niemowlęta - - - - - - - - -
1 - 14 - - - - - - - - -
15 - 19 1 1 - - - - - - -
20 - 29 36 2 - - 1 - - - -
30 - 39 49 3 - 5 - - - - -
40 - 49 23 1 - 2 - - 1 - -
50 - 59 8 - - - - - - - -
60 + 2 - - - - - - - -
Brak danych 2 1 - - - - - - -
R a z e m 121 8 - 7 1 - 1 - -

Tabela 3. Liczba przypadków zarejestrowanych w okresie 1-31.08.2017 r.
wg prawdopodobnej drogi transmisji
Droga transmisji HIVAIDSZgony
Kontakty homoseksualne (mężczyźni) 29 4 -
Stosowanie narkotyków w iniekcjach - - -
Kontakty heteroseksualne 5 - -
Zakażenia wertykalne (matka-dziecko) 1 - -
Zakażenia jatrogenne - - -
Inna / brak danych 94 4 1
R a z e m 129 8 1

W sierpniu 2017 r. zarejestrowano 129 nowo wykrytych zakażeń HIV, 8 zachorowań na AIDS i 1 zgon osoby chorej na AIDS.

Spośród 129 zarejestrowanych w sierpniu zakażeń HIV, 126 przypadków rozpoznano w 2017 r., 2 przypadki - w roku 2016, a w jednym przypadku brak informacji o roku rozpoznania. Wśród zarejestrowanych w sierpniu zakażeń HIV 12% stanowiły przypadki zgłoszone wyłącznie przez lekarzy, a 23% przypadki zgłoszone przez lekarzy oraz laboratoria. Zgłoszenia pochodzące tylko z laboratorium stanowiły 65% wszystkich zgłoszeń zarejestrowanych w sierpniu. Wśród wszystkich zgłoszeń lekarskich informację o prawdopodobnej drodze zakażenia zawierało 29%. Zwracamy uwagę zarówno lekarzy dokonujących zgłoszeń, jak i pracowników nadzoru przyjmujących te zgłoszenia, na konieczność uwzględniania tej kluczowej informacji. Brak wiedzy na temat dróg szerzenia się HIV w Polsce pozostawia bez przekonującej odpowiedzi pytanie o przyczynę wzrostu liczby zakażeń HIV w Polsce po 2002 r. i ogranicza możliwość odpowiedniego ukierunkowania działań profilaktycznych HIV w naszym kraju.

Wszystkie 8 zgłoszonych w sierpniu zachorowań na AIDS rozpoznano w 2017 roku. Wszystkie zarejestrowane zachorowania zostały potwierdzone zgodnie z kryteriami definicji europejskiej AIDS przyjętej na potrzeby nadzoru epidemiologicznego. Informację na temat liczby komórek CD4 przy rozpoznaniu AIDS podano w przypadku 6 chorych osób. Wahała się ona od 3 do 160 komórek na mikrolitr (średnio 57/μl). Spośród zgłoszonych chorych, nikt nie był leczony antyretrowirusowo.

Od wdrożenia badań w 1985 r. do 31 sierpnia 2017 r. (przy uwzględnieniu korekt i uaktualnień danych, w tym eliminacji podwójnie zarejestrowanych przypadków) stwierdzono zakażenie HIV u 22.164 obywateli Polski i u osób innego obywatelstwa przebywających na terenie Polski. Wśród ogółu zarejestrowanych zakażonych było co najmniej 6.328 zakażonych w związku z używaniem narkotyków, 1.715 zakażonych poprzez kontakt heteroseksualny oraz 3.342 poprzez kontakt seksualny pomiędzy mężczyznami. Ogółem odnotowano 3.514 zachorowań na AIDS; 1.375 chorych zmarło.

Początek informacjiPoczątek strony

Informacja z 31 lipca 2017 r.

Tabela 1. Liczba przypadków zarejestrowanych w okresie
1-31.07.2017 r. wg województw
WojewództwoHIVAIDSZgony
chorych
na AIDS
P O L S K A 120 9 3
1.Dolnośląskie 16 1 1
2.Kujawsko-Pomorskie 4 - -
3.Lubelskie 1 - -
4.Lubuskie 1 - -
5.Łódzkie - - -
6.Małopolskie 22 1 -
7.Mazowieckie 47 - -
8.Opolskie - - -
9.Podkarpackie 4 - -
10.Podlaskie 5 3 1
11.Pomorskie - - -
12.Śląskie 1 - -
13.Świętokrzyskie - - -
14.Warmińsko-Mazurskie - - 1
15.Wielkopolskie - - -
16.Zachodniopomorskie 11 4 -
Brak danych 8 - -

Tabela 2. Liczba przypadków zarejestrowanych w okresie 1-31.07.2017 r.
wg płci i wieku
Wiek
(w latach)
HIVAIDSZgony
M Kb.d. M Kb.d. M Kb.d.
niemowlęta - - - - - - - - -
1 - 14 1 - - - - - - - -
15 - 19 1 - - - - - - - -
20 - 29 35 4 - 1 - - - - -
30 - 39 51 4 - 1 - - 1 - -
40 - 49 13 2 - 4 1 - - 1 -
50 - 59 5 3 - 1 1 - 1 - -
60 + 1 - - - - - - - -
Brak danych - - - - - - - - -
R a z e m 107 13 - 7 2 - 2 1 -

Tabela 3. Liczba przypadków zarejestrowanych w okresie 1-31.07.2017 r.
wg prawdopodobnej drogi transmisji
Droga transmisji HIVAIDSZgony
Kontakty homoseksualne (mężczyźni) 30 2 1
Stosowanie narkotyków w iniekcjach 4 2 -
Kontakty heteroseksualne 11 2 2
Zakażenia wertykalne (matka-dziecko) 1 - -
Zakażenia jatrogenne - - -
Inna / brak danych 74 3 -
R a z e m 120 9 3

W lipcu 2017 r. zarejestrowano 120 nowo wykrytych zakażeń HIV, 9 zachorowań na AIDS i 3 zgony osób chorych na AIDS.

Spośród 120 zarejestrowanych w lipcu zakażeń HIV, 107 przypadków rozpoznano w 2017 r., 7 przypadków - w roku 2016, 1 przypadek - w roku 2012, 1 przypadek - w roku 2007, 2 przypadki - w roku 2004 i 1 przypadek - w 2002 roku. Wśród zarejestrowanych w lipcu zakażeń HIV, 31% stanowiły przypadki zgłoszone wyłącznie przez lekarzy, a 14% przypadki zgłoszone przez lekarzy oraz laboratoria. Zgłoszenia pochodzące tylko z laboratorium stanowiły 55% wszystkich zgłoszeń zarejestrowanych w lipcu. Wśród wszystkich zgłoszeń lekarskich informację o prawdopodobnej drodze zakażenia zawierało 40%. Zwracamy uwagę zarówno lekarzy dokonujących zgłoszeń, jak i pracowników nadzoru przyjmujących te zgłoszenia, na konieczność uwzględniania tej kluczowej informacji. Brak wiedzy na temat dróg szerzenia się HIV w Polsce pozostawia bez przekonującej odpowiedzi pytanie o przyczynę wzrostu liczby zakażeń HIV w Polsce po 2002 r. i ogranicza możliwość odpowiedniego ukierunkowania działań profilaktycznych HIV w naszym kraju.

Spośród 9 zgłoszonych w lipcu zachorowań na AIDS, 8 przypadków rozpoznano w 2017 roku a 1 w roku 2016. Wszystkie zarejestrowane zachorowania zostały potwierdzone zgodnie z kryteriami definicji europejskiej AIDS przyjętej na potrzeby nadzoru epidemiologicznego. Informację na temat liczby komórek CD4 przy rozpoznaniu AIDS podano w przypadku 6 chorych osób. Wahała się ona od 23 do 418 komórek na mikrolitr (średnio 105/μl). Spośród zgłoszonych chorych, 2 osoby były leczone antyretrowirusowo przed rozpoznaniem AIDS, 5 osób nie było leczonych antyretrowirusowo, a w pozostałych dwóch przypadkach brak jest informacji na temat leczenia antyretrowirusowego.

Od wdrożenia badań w 1985 r. do 31 lipca 2017 r. (przy uwzględnieniu korekt i uaktualnień danych, w tym eliminacji podwójnie zarejestrowanych przypadków) stwierdzono zakażenie HIV u 22.038 obywateli Polski i u osób innego obywatelstwa przebywających na terenie Polski. Wśród ogółu zarejestrowanych zakażonych było co najmniej 6.321 zakażonych w związku z używaniem narkotyków, 1.699 zakażonych poprzez kontakt heteroseksualny oraz 3.275 poprzez kontakt seksualny pomiędzy mężczyznami. Ogółem odnotowano 3.506 zachorowań na AIDS; 1.374 chorych zmarło.

Początek informacjiPoczątek strony

Informacja z 30 czerwca 2017 r.

Tabela 1. Liczba przypadków zarejestrowanych w okresie
1-30.06.2017 r. wg województw
WojewództwoHIVAIDSZgony
chorych
na AIDS
P O L S K A 60 6 1
1.Dolnośląskie 7 - -
2.Kujawsko-Pomorskie - - -
3.Lubelskie - - -
4.Lubuskie 3 - -
5.Łódzkie 7 1 1
6.Małopolskie 2 - -
7.Mazowieckie 18 1 -
8.Opolskie - - -
9.Podkarpackie 3 - -
10.Podlaskie - - -
11.Pomorskie 12 2 -
12.Śląskie - - -
13.Świętokrzyskie 1 - -
14.Warmińsko-Mazurskie 1 1 -
15.Wielkopolskie - - -
16.Zachodniopomorskie 3 1 -
Brak danych 3 - -

Tabela 2. Liczba przypadków zarejestrowanych w okresie 1-30.06.2017 r.
wg płci i wieku
Wiek
(w latach)
HIVAIDSZgony
M Kb.d. M Kb.d. M Kb.d.
niemowlęta - - - - - - - - -
1 - 14 - - - - - - - - -
15 - 19 - - - - - - - - -
20 - 29 11 2 - 1 - - - - -
30 - 39 27 3 - 2 1 - 1 - -
40 - 49 9 2 - 1 1 - - - -
50 - 59 5 - - - - - - - -
60 + 1 - - - - - - - -
Brak danych - - - - - - - - -
R a z e m 53 7 - 4 2 - 1 - -

Tabela 3. Liczba przypadków zarejestrowanych w okresie 1-30.06.2017 r.
wg prawdopodobnej drogi transmisji
Droga transmisji HIVAIDSZgony
Kontakty homoseksualne (mężczyźni) 14 - -
Stosowanie narkotyków w iniekcjach 1 - -
Kontakty heteroseksualne 6 2 -
Zakażenia wertykalne (matka-dziecko) - - -
Zakażenia jatrogenne - - -
Inna / brak danych 39 4 1
R a z e m 60 6 1

W czerwcu 2017 r. zarejestrowano 60 nowo wykrytych zakażeń HIV, 16 zachorowań na AIDS i 1 zgon osoby chorej na AIDS.

Spośród 60 zarejestrowanych w czerwcu zakażeń HIV, 55 przypadków rozpoznano w 2017 r., 4 przypadki - w roku 2016, a 1 przypadek - w roku 2011. Wśród zarejestrowanych w czerwcu zakażeń HIV 22% stanowiły przypadki zgłoszone wyłącznie przez lekarzy, a 33% przypadki zgłoszone przez lekarzy oraz laboratoria. Zgłoszenia pochodzące tylko z laboratorium stanowiły 45% wszystkich zgłoszeń zarejestrowanych w czerwcu. Wśród wszystkich zgłoszeń lekarskich informację o prawdopodobnej drodze zakażenia zawierało 37%. Zwracamy uwagę zarówno lekarzy dokonujących zgłoszeń, jak i pracowników nadzoru przyjmujących te zgłoszenia, na konieczność uwzględniania tej kluczowej informacji. Brak wiedzy na temat dróg szerzenia się HIV w Polsce pozostawia bez przekonującej odpowiedzi pytanie o przyczynę wzrostu liczby zakażeń HIV w Polsce po 2002 r. i ogranicza możliwość odpowiedniego ukierunkowania działań profilaktycznych HIV w naszym kraju.

Spośród 6 zgłoszonych w czerwcu zachorowań na AIDS 4 przypadki rozpoznano w 2017 roku a pozostałe 2 w roku 2016. Wszystkie zarejestrowane zachorowania zostały potwierdzone zgodnie z kryteriami definicji europejskiej AIDS przyjętej na potrzeby nadzoru epidemiologicznego. Informację na temat liczby komórek CD4 przy rozpoznaniu AIDS podano w przypadku 1 chorej osoby. Wynosiła ona 21 komórek na mikrolitr. Spośród zgłoszonych chorych, 1 osoba była leczona antyretrowirusowo przed rozpoznaniem AIDS, 4 osoby nie były leczone antyretrowirusowo, a w jednym przypadku brak jest informacji na temat leczenia antyretrowirusowego.

Od wdrożenia badań w 1985 r. do 30 czerwca 2017 r. (przy uwzględnieniu korekt i uaktualnień danych, w tym eliminacji podwójnie zarejestrowanych przypadków) stwierdzono zakażenie HIV u 21.921 obywateli Polski i u osób innego obywatelstwa przebywających na terenie Polski. Wśród ogółu zarejestrowanych zakażonych było co najmniej 6.317 zakażonych w związku z używaniem narkotyków, 1.686 zakażonych poprzez kontakt heteroseksualny oraz 3.245 poprzez kontakt seksualny pomiędzy mężczyznami. Ogółem odnotowano 3.497 zachorowań na AIDS; 1.371 chorych zmarło.

Początek informacjiPoczątek strony

Informacja z 31 maja 2017 r.

Tabela 1. Liczba przypadków zarejestrowanych w okresie
1-31.05.2017 r. wg województw
WojewództwoHIVAIDSZgony
chorych
na AIDS
P O L S K A 194 16 5
1.Dolnośląskie 9 5 2
2.Kujawsko-Pomorskie - - -
3.Lubelskie 1 - -
4.Lubuskie 5 - -
5.Łódzkie 7 1 -
6.Małopolskie 9 - -
7.Mazowieckie 77 - -
8.Opolskie 1 - -
9.Podkarpackie - - -
10.Podlaskie 4 1 -
11.Pomorskie 5 - -
12.Śląskie 36 6 3
13.Świętokrzyskie 2 - -
14.Warmińsko-Mazurskie 1 1 -
15.Wielkopolskie 14 1 -
16.Zachodniopomorskie 6 1 -
Brak danych 17 - -

Tabela 2. Liczba przypadków zarejestrowanych w okresie 1-31.05.2017 r.
wg płci i wieku
Wiek
(w latach)
HIVAIDSZgony
M Kb.d. M Kb.d. M Kb.d.
niemowlęta - - - - - - - - -
1 - 14 1 - - - - - - - -
15 - 19 4 - - 1 - - - - -
20 - 29 44 6 - 2 1 - - - -
30 - 39 80 10 1 5 - - 2 - -
40 - 49 26 3 - 3 - - 2 - -
50 - 59 8 2 1 2 1 - 1 - -
60 + 3 - - 1 - - - - -
Brak danych 4 - 1 - - - - - -
R a z e m 170 21 314 2 - 5 - -

Tabela 3. Liczba przypadków zarejestrowanych w okresie 1-31.05.2017 r.
wg prawdopodobnej drogi transmisji
Droga transmisji HIVAIDSZgony
Kontakty homoseksualne (mężczyźni) 51 2 -
Stosowanie narkotyków w iniekcjach 3 4 1
Kontakty heteroseksualne 14 3 1
Zakażenia wertykalne (matka-dziecko) - - -
Zakażenia jatrogenne - 1 -
Inna / brak danych 126 6 3
R a z e m 194 16 5

W maju 2017 r. zarejestrowano 194 nowo wykryte zakażenia HIV, 16 zachorowań na AIDS i 5 zgonów osób chorych na AIDS.

Spośród 194 zarejestrowanych w maju zakażeń HIV, 176 przypadków rozpoznano w 2017 r., 12 przypadków - w roku 2016, a w pozostałych 6 przypadkach brak informacji o roku rozpoznania. Wśród zarejestrowanych w maju zakażeń HIV 23% stanowiły przypadki zgłoszone wyłącznie przez lekarzy, a 23% przypadki zgłoszone przez lekarzy oraz laboratoria. Zgłoszenia pochodzące tylko z laboratorium stanowiły 54% wszystkich zgłoszeń zarejestrowanych w maju. Wśród wszystkich zgłoszeń lekarskich informację o prawdopodobnej drodze zakażenia zawierało 38%. Zwracamy uwagę zarówno lekarzy dokonujących zgłoszeń, jak i pracowników nadzoru przyjmujących te zgłoszenia, na konieczność uwzględniania tej kluczowej informacji. Brak wiedzy na temat dróg szerzenia się HIV w Polsce pozostawia bez przekonującej odpowiedzi pytanie o przyczynę wzrostu liczby zakażeń HIV w Polsce po 2002 r. i ogranicza możliwość odpowiedniego ukierunkowania działań profilaktycznych HIV w naszym kraju.

Spośród 16 zgłoszonych w maju zachorowań na AIDS wszystkie przypadki rozpoznano w roku 2017. Wszystkie zarejestrowane zachorowania zostały potwierdzone zgodnie z kryteriami definicji europejskiej AIDS przyjętej na potrzeby nadzoru epidemiologicznego. Informację na temat liczby komórek CD4 przy rozpoznaniu AIDS podano w przypadku 10 chorych osób. Wahała się ona od 7 do 196 komórek na mikrolitr (średnio 72/μl). Spośród zgłoszonych chorych, 4 osoby było leczone antyretrowirusowo przed rozpoznaniem AIDS, a 12 osób nie było leczonych antyretrowirusowo.

Od wdrożenia badań w 1985 r. do 31 maja 2017 r. (przy uwzględnieniu korekt i uaktualnień danych, w tym eliminacji podwójnie zarejestrowanych przypadków) stwierdzono zakażenie HIV u 21.861 obywateli Polski i u osób innego obywatelstwa przebywających na terenie Polski. Wśród ogółu zarejestrowanych zakażonych było co najmniej 6.316 zakażonych w związku z używaniem narkotyków, 1.680 zakażonych poprzez kontakt heteroseksualny oraz 3.229 poprzez kontakt seksualny pomiędzy mężczyznami. Ogółem odnotowano 3.491 zachorowań na AIDS; 1.365 chorych zmarło.

Początek informacjiPoczątek strony

Informacja z 30 kwietnia 2017 r.

Tabela 1. Liczba przypadków zarejestrowanych w okresie
1-30.04.2017 r. wg województw
WojewództwoHIVAIDSZgony
chorych
na AIDS
P O L S K A 127 13 2
1.Dolnośląskie 10 1 1
2.Kujawsko-Pomorskie 3 - -
3.Lubelskie 1 - -
4.Lubuskie 2 - -
5.Łódzkie - - -
6.Małopolskie 20 - -
7.Mazowieckie - - -
8.Opolskie 1 - -
9.Podkarpackie 2 - -
10.Podlaskie 1 - -
11.Pomorskie - - -
12.Śląskie 25 4 -
13.Świętokrzyskie - - -
14.Warmińsko-Mazurskie 11 2 -
15.Wielkopolskie 40 6 1
16.Zachodniopomorskie 8 - -
Brak danych 3 - -

Tabela 2. Liczba przypadków zarejestrowanych w okresie 1-30.04.2017 r.
wg płci i wieku
Wiek
(w latach)
HIVAIDSZgony
M Kb.d. M Kb.d. M Kb.d.
niemowlęta - - - - - - - - -
1 - 14 - - - - - - - - -
15 - 19 - - - - - - - - -
20 - 29 48 6 - 3 1 - - - -
30 - 39 40 5 - 5 - - - - -
40 - 49 16 2 - 4 - - 1 1 -
50 - 59 5 1 - - - - - - -
60 + 2 - - - - - - - -
Brak danych 2 - - - - - - - -
R a z e m 113 14 -12 1 - 1 1 -

Tabela 3. Liczba przypadków zarejestrowanych w okresie 1-30.04.2017 r.
wg prawdopodobnej drogi transmisji
Droga transmisji HIVAIDSZgony
Kontakty homoseksualne (mężczyźni) 26 3 1
Stosowanie narkotyków w iniekcjach 2 4 1
Kontakty heteroseksualne 5 1 -
Zakażenia wertykalne (matka-dziecko) - - -
Zakażenia jatrogenne - - -
Inna / brak danych 94 5 -
R a z e m 127 13 2

W kwietniu 2017 r. zarejestrowano 127 nowo wykrytych zakażeń HIV, 13 zachorowań na AIDS i 2 zgony osób chorych na AIDS.

Spośród 127 zarejestrowanych w kwietniu zakażeń HIV, 108 przypadków rozpoznano w 2017 r., 18 przypadków - w roku 2016, 1 przypadek w roku 2015. Wśród zarejestrowanych w kwietniu zakażeń HIV - 14% stanowiły przypadki zgłoszone wyłącznie przez lekarzy, a 16% przypadki zgłoszone przez lekarzy oraz laboratoria. Zgłoszenia pochodzące tylko z laboratorium stanowiły 70% wszystkich zgłoszeń zarejestrowanych w kwietniu. Wśród wszystkich zgłoszeń lekarskich, informację o prawdopodobnej drodze zakażenia zawierało 29%. Zwracamy uwagę zarówno lekarzy dokonujących zgłoszeń, jak i pracowników nadzoru przyjmujących te zgłoszenia, na konieczność uwzględniania tej kluczowej informacji. Brak wiedzy na temat dróg szerzenia się HIV w Polsce pozostawia bez przekonującej odpowiedzi pytanie o przyczynę wzrostu liczby zakażeń HIV w Polsce po 2002 r. i ogranicza możliwość odpowiedniego ukierunkowania działań profilaktycznych HIV w naszym kraju.

Spośród 13 zgłoszonych w kwietniu zachorowań na AIDS, 6 przypadków rozpoznano w roku 2017, a pozostałych 7 przypadków rozpoznano w roku 2016. Wszystkie zarejestrowane zachorowania zostały potwierdzone zgodnie z kryteriami definicji europejskiej AIDS przyjętej na potrzeby nadzoru epidemiologicznego. Informację na temat liczby komórek CD4 przy rozpoznaniu AIDS podano w przypadku 9 chorych osób. Wahała się ona od 4 do 267 komórek na mikrolitr (średnio 56/μl). Spośród zgłoszonych chorych, 3 osoby były leczone antyretrowirusowo przed rozpoznaniem AIDS, 6 osób nie było leczonych antyretrowirusowo, a w 4 przypadkach brak jest danych odnośnie leczenia antyretrowirusowego.

Od wdrożenia badań w 1985 r. do 30 kwietnia 2017 r. (przy uwzględnieniu korekt i uaktualnień danych, w tym eliminacji podwójnie zarejestrowanych przypadków) stwierdzono zakażenie HIV u 21.672 obywateli Polski i u osób innego obywatelstwa przebywających na terenie Polski. Wśród ogółu zarejestrowanych zakażonych było co najmniej 6.309 zakażonych w związku z używaniem narkotyków, 1.655 zakażonych poprzez kontakt heteroseksualny oraz 3.155 poprzez kontakt seksualny pomiędzy mężczyznami. Ogółem odnotowano 3.476 zachorowań na AIDS; 1.365 chorych zmarło.

Początek informacjiPoczątek strony

Informacja z 31 marca 2017 r.

Tabela 1. Liczba przypadków zarejestrowanych w okresie
1-31.03.2017 r. wg województw
WojewództwoHIVAIDSZgony
chorych
na AIDS
P O L S K A 88 7 -
1.Dolnośląskie 25 2 -
2.Kujawsko-Pomorskie 3 - -
3.Lubelskie 6 - -
4.Lubuskie 1 - -
5.Łódzkie 2 1 -
6.Małopolskie 22 2 -
7.Mazowieckie 4 - -
8.Opolskie 1 1 -
9.Podkarpackie 3 - -
10.Podlaskie 1 - -
11.Pomorskie 4 - -
12.Śląskie 1 - -
13.Świętokrzyskie 6 1 -
14.Warmińsko-Mazurskie - - -
15.Wielkopolskie - - -
16.Zachodniopomorskie 8 - -
Brak danych 1 - -

Tabela 2. Liczba przypadków zarejestrowanych w okresie 1-31.03.2017 r.
wg płci i wieku
Wiek
(w latach)
HIVAIDSZgony
M Kb.d. M Kb.d. M Kb.d.
niemowlęta - - - - - - - - -
1 - 14 - - - - - - - - -
15 - 19 1 - - - - - - - -
20 - 29 26 3 - - - - - - -
30 - 39 27 7 1 4 - - - - -
40 - 49 10 4 - 2 - - - - -
50 - 59 5 - - 1 - - - - -
60 + 2 1 - - - - - - -
Brak danych 1 - - - - - - - -
R a z e m 72 15 1 7 - - - - -

Tabela 3. Liczba przypadków zarejestrowanych w okresie 1-31.03.2017 r.
wg prawdopodobnej drogi transmisji
Droga transmisji HIVAIDSZgony
Kontakty homoseksualne (mężczyźni) 17 1 -
Stosowanie narkotyków w iniekcjach 1 1 -
Kontakty heteroseksualne 10 1 -
Zakażenia wertykalne (matka-dziecko) - - -
Zakażenia jatrogenne 1 - -
Inna / brak danych 59 4 -
R a z e m 88 7 -

W marcu 2017 r. zarejestrowano 88 nowo wykrytych zakażeń HIV, 7 zachorowań na AIDS. Zgonów osób chorych na AIDS nie odnotowano.

Spośród 88 zarejestrowanych w marcu zakażeń HIV, 71 przypadków rozpoznano w 2017 r., 14 przypadków - w roku 2016, 1 przypadek - w roku 2015, a w pozostałych dwóch przypadkach brak jest daty rozpoznania. Wśród zarejestrowanych w marcu zakażeń HIV 18% stanowiły przypadki zgłoszone wyłącznie przez lekarzy, a 17% przypadki zgłoszone przez lekarzy oraz laboratoria. Zgłoszenia pochodzące tylko z laboratorium stanowiły 65% wszystkich zgłoszeń zarejestrowanych w marcu. Wśród wszystkich zgłoszeń lekarskich, informację o prawdopodobnej drodze zakażenia zawierało 36%. Zwracamy uwagę zarówno lekarzy dokonujących zgłoszeń, jak i pracowników nadzoru przyjmujących te zgłoszenia, na konieczność uwzględniania tej kluczowej informacji. Brak wiedzy na temat dróg szerzenia się HIV w Polsce pozostawia bez przekonującej odpowiedzi pytanie o przyczynę wzrostu liczby zakażeń HIV w Polsce po 2002 r. i ogranicza możliwość odpowiedniego ukierunkowania działań profilaktycznych HIV w naszym kraju.

Spośród 7 zgłoszonych w marcu zachorowań na AIDS, 4 przypadki rozpoznano w roku 2017, a pozostałe 3 przypadki - w roku 2016. Wszystkie zarejestrowane zachorowania zostały potwierdzone zgodnie z kryteriami definicji europejskiej AIDS przyjętej na potrzeby nadzoru epidemiologicznego. Informację na temat liczby komórek CD4 przy rozpoznaniu AIDS podano w przypadku 3 chorych osób. Wahała się ona od 1 do 123 komórek na mikrolitr (średnio 50/μl). Spośród zgłoszonych chorych, 4 osoby były leczone antyretrowirusowo przed rozpoznaniem AIDS, 1 osoba nie była leczona antyretrowirusowo, a w dwóch przypadkach brak jest danych odnośnie leczenia antyretrowirusowego.

Od wdrożenia badań w 1985 r. do 31 marca 2017 r. (przy uwzględnieniu korekt i uaktualnień danych, w tym eliminacji podwójnie zarejestrowanych przypadków) stwierdzono zakażenie HIV u 21.546 obywateli Polski i u osób innego obywatelstwa przebywających na terenie Polski. Wśród ogółu zarejestrowanych zakażonych było co najmniej 6.307 zakażonych w związku z używaniem narkotyków, 1.650 zakażonych poprzez kontakt heteroseksualny oraz 3.127 poprzez kontakt seksualny pomiędzy mężczyznami. Ogółem odnotowano 3.463 zachorowania na AIDS; 1.363 chorych zmarło.

Początek informacjiPoczątek strony

Informacja z 28 lutego 2017 r.

Tabela 1. Liczba przypadków zarejestrowanych w okresie
1-28.02.2017 r. wg województw
WojewództwoHIVAIDSZgony
chorych
na AIDS
P O L S K A 145 8 1
1.Dolnośląskie 4 - -
2.Kujawsko-Pomorskie 6 1 1
3.Lubelskie 2 - -
4.Lubuskie 1 - -
5.Łódzkie 1 - -
6.Małopolskie 1 - -
7.Mazowieckie 36 2 -
8.Opolskie 2 - -
9.Podkarpackie 2 - -
10.Podlaskie 2 - -
11.Pomorskie 7 1 -
12.Śląskie 28 2 -
13.Świętokrzyskie - - -
14.Warmińsko-Mazurskie - - -
15.Wielkopolskie 34 2 -
16.Zachodniopomorskie 4 - -
Brak danych 15 - -

Tabela 2. Liczba przypadków zarejestrowanych w okresie 1-28.02.2017 r.
wg płci i wieku
Wiek
(w latach)
HIVAIDSZgony
M Kb.d. M Kb.d. M Kb.d.
niemowlęta - - - - - - - - -
1 - 14 - - - - - - - - -
15 - 19 3 - - - - - - - -
20 - 29 25 6 - - 1 - - - -
30 - 39 53 5 - 5 - - 1 - -
40 - 49 19 4 1 1 - - - - -
50 - 59 11 1 - 1 - - - - -
60 + 2 1 - - - - - - -
Brak danych 12 1 1 - - - - - -
R a z e m 125 18 2 7 1 - 1 - -

Tabela 3. Liczba przypadków zarejestrowanych w okresie 1-28.02.2017 r.
wg prawdopodobnej drogi transmisji
Droga transmisji HIVAIDSZgony
Kontakty homoseksualne (mężczyźni) 33 1 1
Stosowanie narkotyków w iniekcjach 2 1 -
Kontakty heteroseksualne 9 1 -
Zakażenia wertykalne (matka-dziecko) - - -
Zakażenia jatrogenne 1 - -
Inna / brak danych 100 5 -
R a z e m 145 8 1

W lutym 2017 r. zarejestrowano w Polsce 145 nowo wykrytych zakażeń HIV, 8 zachorowań na AIDS oraz 1 zgon osoby chorej na AIDS.

Spośród 145 zarejestrowanych w lutym zakażeń HIV, 45 przypadków rozpoznano w 2017 roku, 97 przypadków - w roku 2016, 1 przypadek w 2015, 1 przypadek w 2014, a w jednym przypadku brak informacji o roku rozpoznania. Wśród zarejestrowanych w lutym zakażeń HIV 22% stanowiły przypadki zgłoszone wyłącznie przez lekarzy, a 21% przypadki zgłoszone przez lekarzy oraz laboratoria. Zgłoszenia pochodzące tylko z laboratorium stanowiły 57% wszystkich zgłoszeń zarejestrowanych w lutym. Wśród wszystkich zgłoszeń lekarskich informacje o prawdopodobnej drodze zakażenia zawierało 34%. Zwracamy uwagę zarówno lekarzy dokonujących zgłoszeń jak i pracowników nadzoru przyjmujących te zgłoszenia, na konieczność uwzględnienia tej kluczowej informacji. Brak wiedzy na temat dróg szerzenia się HIV w Polsce pozostawia bez przekonującej odpowiedzi pytanie o przyczynę wzrostu liczby zakażeń HIV w Polsce po 2002 r. i ogranicza możliwości odpowiedniego ukierunkowania działań profilaktycznych HIV w naszym kraju.

Spośród 8 zgłoszonych w lutym zachorowań na AIDS, 7 przypadków rozpoznano w roku 2016, a pozostały jeden przypadek - w roku 2017. Wszystkie zarejestrowane zachorowania zostały potwierdzone zgodnie z kryteriami definicji europejskiej AIDS przyjętej na potrzeby nadzoru epidemiologicznego. Informację na temat liczby komórek CD4 przy rozpoznaniu AIDS podano w przypadku 4 osób. Wahała się ona od 29 do 52 komórek na mikrolitr (średnio 61/μl).

Spośród zgłoszonych chorych, 6 osób nie było leczonych antyretrowirusowo przed rozpoznaniem AIDS, natomiast w przypadku 1 osoby podjęto próbę takiego leczenia. W przypadku 1 osoby brak jest informacji o leczeniu antyretrowirusowym.

Od wdrożenia badań w 1985 r. do 28 lutego 2017 r.(przy uwzględnieniu korekt i uaktualnień danych w tym eliminacji podwójnie zarejestrowanych przypadków) stwierdzono zakażenie HIV u 21.459 obywateli Polski i u osób innego obywatelstwa przebywających na terenie Polski. Wśród ogółu zarejestrowanych zakażonych było co najmniej 6.306 zakażonych w związku z używaniem narkotyków, 1.640 zakażonych poprzez kontakt heteroseksualny oraz 3.111 poprzez kontakt seksualny pomiędzy mężczyznami. Ogółem odnotowano 3.457 zachorowań na AIDS; 1.362 chorych zmarło.

Początek informacjiPoczątek strony

Informacja z 31 stycznia 2017 r.

Tabela 1. Liczba przypadków zarejestrowanych w okresie
1-31.01.2017 r. wg województw
WojewództwoHIVAIDSZgony
chorych
na AIDS
P O L S K A 175 9 5
1.Dolnośląskie 15 2 -
2.Kujawsko-Pomorskie - - -
3.Lubelskie 2 - -
4.Lubuskie 3 1 -
5.Łódzkie 1 2 3
6.Małopolskie 22 1 -
7.Mazowieckie 77 - -
8.Opolskie - - -
9.Podkarpackie 1 - -
10.Podlaskie 2 1 -
11.Pomorskie - - -
12.Śląskie 21 2 2
13.Świętokrzyskie - - -
14.Warmińsko-Mazurskie - - -
15.Wielkopolskie - - -
16.Zachodniopomorskie 11 - -
Brak danych 20 - -

Tabela 2. Liczba przypadków zarejestrowanych w okresie 1-31.01.2017 r.
wg płci i wieku
Wiek
(w latach)
HIVAIDSZgony
M Kb.d. M Kb.d. M Kb.d.
niemowlęta - - - - - - - - -
1 - 14 - - - - - - - - -
15 - 19 1 - - - - - - - -
20 - 29 47 6 1 2 - - - - -
30 - 39 70 4 2 6 - - 3 - -
40 - 49 22 4 3 1 - - 2 - -
50 - 59 11 - - - - - - - -
60 + 2 - - - - - - - -
Brak danych - - 2 - - - - - -
R a z e m 153 14 8 9 - - 5 - -

Tabela 3. Liczba przypadków zarejestrowanych w okresie 1-31.01.2017 r.
wg prawdopodobnej drogi transmisji
Droga transmisji HIVAIDSZgony
Kontakty homoseksualne (mężczyźni) 45 2 -
Stosowanie narkotyków w iniekcjach 5 - -
Kontakty heteroseksualne 11 1 1
Zakażenia wertykalne (matka-dziecko) - - -
Zakażenia jatrogenne - - -
Inna / brak danych 114 6 4
R a z e m 175 9 5

W styczniu 2017 r. zarejestrowano w Polsce 175 nowo wykrytych zakażeń HIV, 9 zachorowań na AIDS oraz 5 zgonów osób chorych na AIDS.

Spośród 175 zarejestrowanych w styczniu zakażeń HIV, 152 przypadki rozpoznano w 2016 r., 20 przypadków - w roku 2015, a w pozostałych 3 przypadkach brak informacji o roku rozpoznania. Wśród zarejestrowanych w styczniu zakażeń HIV 25% stanowiły przypadki zgłoszone wyłącznie przez lekarzy, a 14% przypadki zgłoszone przez lekarzy oraz laboratoria. Zgłoszenia pochodzące tylko z laboratorium stanowiły 61% wszystkich zgłoszeń zarejestrowanych w styczniu. Wśród wszystkich zgłoszeń lekarskich informację o prawdopodobnej drodze zakażenia zawierało 37%. Zwracamy uwagę zarówno lekarzy dokonujących zgłoszeń, jak i pracowników nadzoru przyjmujących te zgłoszenia, na konieczność uwzględniania tej kluczowej informacji. Brak wiedzy na temat dróg szerzenia się HIV w Polsce pozostawia bez przekonującej odpowiedzi pytanie o przyczynę wzrostu liczby zakażeń HIV w Polsce po 2002 r. i ogranicza możliwość odpowiedniego ukierunkowania działań profilaktycznych HIV w naszym kraju.

Spośród 9 zgłoszonych w styczniu zachorowań na AIDS, 6 przypadków rozpoznano w roku 2016, a pozostałe 3 przypadki - w roku 2017. Wszystkie zarejestrowane zachorowania zostały potwierdzone zgodnie z kryteriami definicji europejskiej AIDS przyjętej na potrzeby nadzoru epidemiologicznego. Informację na temat liczby komórek CD4 przy rozpoznaniu AIDS podano w przypadku 5 chorych osób. Wahała się ona od 6 do 289 komórek na mikrolitr (średnio 75/μl). Spośród zgłoszonych chorych, 6 osób nie było leczonych antyretrowirusowo przed rozpoznaniem AIDS natomiast w przypadku 1 osoby podjęto próbę takiego leczenia. W przypadku dwóch osób brak jest informacji o leczeniu antyretrowirusowym.

Od wdrożenia badań w 1985 r. do 31 stycznia 2017 r. (przy uwzględnieniu korekt i uaktualnień danych, w tym eliminacji podwójnie zarejestrowanych przypadków) stwierdzono zakażenie HIV u 21.323 obywateli Polski i u osób innego obywatelstwa przebywających na terenie Polski. Wśród ogółu zarejestrowanych zakażonych było co najmniej 6.304 zakażonych w związku z używaniem narkotyków, 1.631 zakażonych poprzez kontakt heteroseksualny oraz 3.078 poprzez kontakt seksualny pomiędzy mężczyznami. Ogółem odnotowano 3.449 zachorowań na AIDS; 1.361 chorych zmarło.

Początek informacjiPoczątek strony

© NIZP-PZH