ZAKŁAD EPIDEMIOLOGII CHORÓB ZAKAŹNYCH I NADZORU
Pracownia Monitorowania i Analizy Sytuacji Epidemiologicznej

Meldunki o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań
na grypę w Polsce w 2021 roku

Do odczytania „Meldunków” niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader.
Wielkość poszczególnych plików: 110-135 KB.

MiesiącOkresNumer
Grudzień 23.12-31.1212D (48)
Grudzień 16.12-22.1212C (47)
Grudzień 08.12-15.1212B (46)
Grudzień 01.12-07.1212A (45)
Listopad 23.11-30.1111D (44)
Listopad 16.11-22.1111C (43)
Listopad 08.11-15.1111B (42)
Listopad 01.11-07.1111A (41)
Październik23.10-31.1010D (40)
Październik16.10-22.1010C (39)
Październik08.10-15.1010B (38)
Październik01.10-07.1010A (37)
Wrzesień 23.09-30.09 9D (36)
Wrzesień 16.09-22.09 9C (35)
Wrzesień 08.09-15.09 9B (34)
Wrzesień 01.09-07.09 9A (33)
Sierpień 23.08-31.08 8D (32)
Sierpień 16.08-22.08 8C (31)
Sierpień 08.08-15.08 8B (30)
Sierpień 01.08-07.08 8A (29)
Lipiec 23.07-31.07 7D (28)
Lipiec 16.07-22.07 7C (27)
Lipiec 08.07-15.07 7B (26)
Lipiec 01.07-07.07 7A (25)
Czerwiec 23.06-30.06 6D (24)
Czerwiec 16.06-22.06 6C (23)
Czerwiec 08.06-15.06 6B (22)
Czerwiec 01.06-07.06 6A (21)
Maj 23.05-31.05 5D (20)
Maj 16.05-22.05 5C (19)
Maj 08.05-15.05 5B (18)
Maj 01.05-07.05 5A (17)
Kwiecień 23.04-30.04 4D (16)
Kwiecień 16.04-22.04 4C (15)
Kwiecień 08.04-15.04 4B (14)
Kwiecień 01.04-07.04 4A (13)
Marzec 23.03-31.03 3D (12)
Marzec 16.03-22.03 3C (11)
Marzec 08.03-15.03 3B (10)
Marzec 01.03-07.03 3A (09)
Luty 23.02-28.02 2D (08)
Luty 16.02-22.02 2C (07)
Luty 08.02-15.02 2B (06)
Luty 01.02-07.02 2A (05)
Styczeń 23.01-31.01 1D (04)
Styczeń 16.01-22.01 1C (03)
Styczeń 08.01-15.01 1B (02)
Styczeń 01.01-07.01 1A (01)

Źródło: (1) Dane z okresowych, zbiorczych "Meldunków o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę", nadsyłanych do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych przez wszystkie jednostki ochrony zdrowia, do których zgłosili się chorzy, oraz dane ze zgłoszeń zgonów nadsyłanych do wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych przez lekarzy, przesyłane przez wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne w formie zagregowanej do Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP-PZH. W "Meldunkach" - zgodnie z definicją grypy przyjętą na potrzeby nadzoru nad chorobami zakaźnymi w krajach Unii Europejskiej (Dz.U. UE L 170 z 6.7.2018) - wykazuje się grypę (rozpoznaną klinicznie i/lub laboratoryjnie) oraz wszystkie rozpoznane klinicznie zachorowania grypopodobne i ostre zakażenia dróg oddechowych spełniające kryteria definicji. (2) Dane z tygodniowych raportów przesłanych do Krajowego Ośrodka ds. Grypy NIZP-PZH przez wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne, które otrzymały próbki do badań wirusologicznych od lekarzy pierwszego kontaktu, biorących udział w wybiórczym nadzorze nad grypą SENTINEL. Próbki pobierane są od niektórych pacjentów podejrzanych o zakażenie wirusem grypy lub innymi wirusami oddechowymi (RSV, parainfluenza, adenowirus).


© NIZP-PZH