Rozwój potencjału informatycznego
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego
- Państwowego Zakładu Higieny

Promo

medical statistics network
Specjalistyczna sieć udostępniania danych medycznych i komunikacji

- monitorowanie biologicznych, chemicznych i fizycznych
czynników ryzyka w wodzie
- zbieranie informacji o chorobach zakaźnych, zakażeniach
i danych epidemiologicznych
- udostępnianie zasobów statystycznych oraz wyników
badań na potrzeby naukowo-badawcze
- wymiana informacji z sieciami medycznymi

Promo 2

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013. Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, Poddziałanie 2.3.1 Projekty w zakresie infrastruktury informatycznej nauki i 2.3.2 Projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych w postaci cyfrowej.
Nr POIG.02.03.00-00-015/08

 

Copyrights to Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego @ 2010