Strona główna
Aktualności
Statut
Władze
Członkostwo
Epidemiologia w Polsce
IEA
Zarząd Główny:
Prezes: prof. dr hab. Zbigniew Brzeziński
Instytut Matki i Dziecka
Zakład Epidemiologii
01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17a
Tel: (0-22) 327-7325
Wice-prezesi: prof. dr hab. Mirosław Wysocki
Państwowy Zakład Higieny
Zakład Promocji Zdrowia i Szkolenia Podyplomowego
00-791-Warszawa, ul. Chocimska 24
Tel: (0-22) 542-1259
prof. dr hab. Jan Zejda
Śląska Akademia Medyczna
Katedra Zdrowia Publicznego
40-752 Katowice, ul. Medyków 18
Tel:
(0-32) 252-3734
Sekretarz: prof. dr hab. Andrzej Zieliński
Państwowy Zakład Higieny
Zakład Epidemiologii
00-791-Warszawa, ul. Chocimska 24
Tel: (0-22) 542-1204
Skarbnik: prof. dr hab. Irena Karwat
Akademia Medyczna im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie
Katedra i Zakład Epidemiologii
20-093 Lublin, ul. W. Chodźki 1
Tel: (0-81) 740-5536

Komisja rewizyjna:
Przewodniczący: prof. dr hab. Henryk Kirschner
Członkowie: Dr Ewa Kawalec
Wydział Ochrony Zdrowia CMUJ
Zakład Epidemiologii i Badań Populacyjnych
31-531 Kraków, ul. Grzegórzecka 20
Tel: (0-12) 424-1396
Dr hab. Krystyna Pawlas
Akademia Medyczna we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Mikulicza-Radeckiego 7
Tel: (0-71) 784-0105
Polskie Stowarzyszenie Epidemiologiczne
Polish Epidemiological Association
Władze Stowarzyszenia


Kontakt:

Polskie Stowarzyszenie Epidemiologiczne
ul. Chocimska 24
00-791 Warszawa
Tel: (0 22) 542 1204
Faks: (0 22) 542 1327
E-mail: pse@pzh.gov.pl

Webmaster