Strona główna
Aktualności
Statut
Władze
Członkostwo
Epidemiologia w Polsce
IEA
Instytucje zajmujące się epidemiologią:

Polskie Stowarzyszenie Epidemiologiczne
Polish Epidemiological Association
Epidemiologia w Polsce


Kontakt:

Polskie Stowarzyszenie Epidemiologiczne
ul. Chocimska 24
00-791 Warszawa
Tel: (0 22) 542 1204
Faks: (0 22) 542 1327
E-mail: pse@pzh.gov.pl

Webmaster