Strona główna
Aktualności
Statut
Władze
Członkostwo
Epidemiologia w Polsce
IEA
Epidemiologia jest dyscypliną naukową, która zajmuje się badaniem występowania chorób, stanów patologicznych i różnych cech fizjologicznych oraz patologicznych w populacjach ludzkich, a także badaniem przyczyn występowania tych zjawisk oraz sposobów i metod zwalczania i zapobiegania patologii.

Polskie Stowarzyszenie Epidemiologiczne powstało 6 kwietnia 2004 r. z inicjatywy prof. Zbigniewa J. Brzezińskiego na wniosek 57 członków założycieli. Inspiracją do stworzenia Stowarzyszenia jest chęć integracji i rozwoju środowiska epidemiologów polskich, na wzór International Epidemiological Association.

Celem Stowarzyszenia jest:

Stowarzyszenie realizuje cele przez organizowanie spotkań naukowych i seminariów, działalność publikacyjną; ułatwienie kontaktowania się pomiędzy członkami Stowarzyszenia oraz inne formy działalności zgodne ze statutem.

Zadaniami Stowarzyszenia jest popularyzacja wiedzy i samokształcenia w zakresie epidemiologii, podjęcie działań w sprawie upowszechnienia specjalizacji z zakresu epidemiologii oraz konieczność nawiązania szerszej współpracy z epidemiologami klinicznymi.

Polskie Stowarzyszenie Epidemiologiczne jest reprezentantem Polski w International Epidemiological Association - European Epidemiology Federation, z którą to organizacją ściśle współpracuje.

Wszystkie osoby zainteresowane nowoczesną epidemiologią zapraszamy do uczestnictwa w naszej organizacji.

Polskie Stowarzyszenie Epidemiologiczne
Polish Epidemiological Association
Strona główna


Kontakt:

Polskie Stowarzyszenie Epidemiologiczne
ul. Chocimska 24
00-791 Warszawa
Tel: (0 22) 542 1204
Faks: (0 22) 542 1327
E-mail: pse@pzh.gov.pl

Webmaster