Strona główna
Aktualności
Statut
Władze
Członkostwo
Epidemiologia w Polsce
IEA
Polskie Stowarzyszenie Epidemiologiczne należy do europejskiej federacji towarzystw epidemiologicznych (IEA-EEF) i jest reprezentowane w międzynarodowych kontaktach przez dr Katarzynę Szamotulską.

W dniu 28 czerwca 2006 r. w Utrechcie odbyło się posiedzenie przedstawicieli krajowych towarzystw epidemiologicznych do Europejskiej Federacji Towarzystw Epidemiologicznych (IEA-EEF Board Meeting). W związku z rezygnacją Anne-Marie Nybo Andersen z funkcji przewodniczącej, nowym przewodniczącym IEA-EEF został wybrany Hans-Werner Hense z Niemiec. Na spotkaniu, w którym uczestniczyła ze strony PSE Katarzyna Szamotulska, omawiano:

W posiedzeniu uczestniczyła także przewodnicząca grupy młodych epidemiologów europejskich (European Young Epidemiologists ? EYE), Ana Azevedo z Portugalii, która zaprasza wszystkich chętnych do wstępowania do sieci, mającej służyć wymianie kontaktów i doświadczeń.

Następne posiedzenie IEA-EEF Board Meeting odbędzie się podczas kongresu w Cork. Czytaj więcej.

Ukazało się nowe wydanie gazetki IEA EEF.

Polskie Stowarzyszenie Epidemiologiczne
Polish Epidemiological Association
International Epidemiological Association


Kontakt:

Polskie Stowarzyszenie Epidemiologiczne
ul. Chocimska 24
00-791 Warszawa
Tel: (0 22) 542 1204
Faks: (0 22) 542 1327
E-mail: pse@pzh.gov.pl

Webmaster