NIZP-PZHNarodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny

Z A K Ł A D     E P I D E M I O L O G I I
Pracownia Analizy Epidemiologicznej Skażeń Biologicznych

Dodatki do dwutygodniowych „Meldunków o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach”
z lat 2008-1999


Do odczytania „Dodatków” niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader.

Wielkość plików: 51-60 KB.

Rok 2007Rok 2008
MiesiącNumerMiesiącNumer
 Grudzień  12/A  12/B  Grudzień  12/A  12/B 
 Listopad  11/A  11/B  Listopad  11/A  11/B 
 Październik  10/A  10/B  Październik  10/A  10/B 
 Wrzesień  9/A  9/B  Wrzesień  9/A  9/B 
 Sierpień  8/A  8/B  Sierpień  8/A  8/B 
 Lipiec  7/A  7/B  Lipiec  7/A  7/B 
 Czerwiec  6/A  6/B  Czerwiec  6/A  6/B 
 Maj  5/A  5/B  Maj  5/A  5/B 
 Kwiecień  4/A  4/B  Kwiecień  4/A  4/B 
 Marzec  3/A  3/B  Marzec  3/A  3/B 
 Luty  2/A  2/B  Luty  2/A  2/B 
 Styczeń  1/A  1/B  Styczeń  1/A  1/B 

Rok 2005Rok 2006
MiesiącNumerMiesiącNumer
 Grudzień  12/A  12/B  Grudzień  12/A  12/B 
 Listopad  11/A  11/B  Listopad  11/A  11/B 
 Październik  10/A  10/B  Październik  10/A  10/B 
 Wrzesień  9/A  9/B  Wrzesień  9/A  9/B 
 Sierpień  8/A  8/B  Sierpień  8/A  8/B 
 Lipiec  7/A  7/B  Lipiec  7/A  7/B 
 Czerwiec  6/A  6/B  Czerwiec  6/A  6/B 
 Maj  5/A  5/B  Maj  5/A  5/B 
 Kwiecień  4/A  4/B  Kwiecień  4/A  4/B 
 Marzec  3/A  3/B  Marzec  3/A  3/B 
 Luty  2/A  2/B  Luty  2/A  2/B 
 Styczeń  1/A  1/B  Styczeń  1/A  1/B 

Wielkość plików: 29-31 KB.

Rok 2003Rok 2004
MiesiącNumerMiesiącNumer
 Grudzień  12/A  12/B  Grudzień  12/A  12/B 
 Listopad  11/A  11/B  Listopad  11/A  11/B 
 Październik  10/A  10/B  Październik  10/A  10/B 
 Wrzesień  9/A  9/B  Wrzesień  9/A  9/B 
 Sierpień  8/A  8/B  Sierpień  8/A  8/B 
 Lipiec  7/A  7/B  Lipiec  7/A  7/B 
 Czerwiec  6/A  6/B  Czerwiec  6/A  6/B 
 Maj  5/A  5/B  Maj  5/A  5/B 
 Kwiecień  4/A  4/B  Kwiecień  4/A  4/B 
 Marzec  3/A  3/B  Marzec  3/A  3/B 
 Luty  2/A  2/B  Luty  2/A  2/B 
 Styczeń  1/A  1/B  Styczeń  1/A  1/B 

Rok 2001Rok 2002
MiesiącNumerMiesiącNumer
 Grudzień  12/A  12/B  Grudzień  12/A  12/B 
 Listopad  11/A  11/B  Listopad  11/A  11/B 
 Październik  10/A  10/B  Październik  10/A  10/B 
 Wrzesień  9/A  9/B  Wrzesień  9/A  9/B 
 Sierpień  8/A  8/B  Sierpień  8/A  8/B 
 Lipiec  7/A  7/B  Lipiec  7/A  7/B 
 Czerwiec  6/A  6/B  Czerwiec  6/A  6/B 
 Maj  5/A  5/B  Maj  5/A  5/B 
 Kwiecień  4/A  4/B  Kwiecień  4/A  4/B 
 Marzec  3/A  3/B  Marzec  3/A  3/B 
 Luty  2/A  2/B  Luty  2/A  2/B 
 Styczeń  1/A  1/B  Styczeń  1/A  1/B 

Rok 1999Rok 2000
MiesiącNumerMiesiącNumer
 Grudzień  12/A  12/B  Grudzień  12/A  12/B 
 Listopad  11/A  11/B  Listopad  11/A  11/B 
 Październik  10/A  10/B  Październik  10/A  10/B 
 Wrzesień  9/A  9/B  Wrzesień  9/A  9/B 
 Sierpień  8/A  8/B  Sierpień  8/A  8/B 
 Lipiec  7/A  7/B  Lipiec  7/A  7/B 
 Czerwiec  6/A  6/B  Czerwiec  6/A  6/B 
 Maj  5/A  5/B  Maj  5/A  5/B 
 Kwiecień  4/A  4/B  Kwiecień  4/A  4/B 
 Marzec  3/A  3/B  Marzec  3/A  3/B 
 Luty  2/A  2/B  Luty  2/A  2/B 
 Styczeń  1/A  1/B  Styczeń  1/A  1/B 


PowrótPoczątekStrona główna © NIZP-PZH