ZAKŁAD EPIDEMIOLOGII CHORÓB ZAKAŹNYCH I NADZORU
Pracownia Monitorowania i Analizy Sytuacji Epidemiologicznej

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę
w Polsce

- W okresie od 8 do 15 czerwca 2021 r. zarejestrowano w Polsce ogółem 52.880 zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę. - Średnia dzienna zapadalność wynosiła 17,3 na 100 tys. ludności. - Zgonów z powodu grypy nie odnotowano. -

Powiększ wykres

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę. Średnia dzienna zapadalność (na 100 tys. ludności) wg tygodniowych meldunków w sezonie 2020/21 w porównaniu z sezonami 2016/17 - 2019/20

Powiększ wykres Powiększ wykres

Liczba zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz liczba zgonów z powodu grypy w latach 1975 - 2019

Zapadalność na grypę i podejrzenia grypy oraz umieralność z powodu grypy (na 100 tys. ludności) w latach 1975 - 2019

Powiększ wykres Powiększ wykres

Liczba zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę w sezonach (wrzesień-sierpień) 1974/5 - 2018/19 wg sezonów

Liczba zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę w sezonach (wrzesień-sierpień) 1974/5 - 2018/19 wg miesięcy

Zgony wg danych Głównego Urzędu Statystycznego


© NIZP-PZH