ZAKŁAD EPIDEMIOLOGII CHORÓB ZAKAŹNYCH I NADZORU
Pracownia Monitorowania i Analizy Sytuacji Epidemiologicznej

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę
w Polsce

- W okresie od 16 do 22 maja 2018 r. zarejestrowano w Polsce ogółem 48.789 zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę. - Średnia dzienna zapadalność wynosiła 18,1 na 100 tys. ludności. - Odnotowano 2 zgony z powodu grypy. -

Powiększ wykres

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę. Średnia dzienna zapadalność (na 100 tys. ludności) wg tygodniowych meldunków w sezonie 2017/18 w porównaniu z sezonami 2013/14 - 2016/17

Powiększ wykres Powiększ wykres

Liczba zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz liczba zgonów z powodu grypy w latach 1975 - 2016

Zapadalność na grypę i podejrzenia grypy oraz umieralność z powodu grypy (na 100 tys. ludności) w latach 1975 - 2016

Powiększ wykres Powiększ wykres

Liczba zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę w sezonach (wrzesień-sierpień) 1974/5 - 2016/17 wg sezonów

Liczba zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę w sezonach (wrzesień-sierpień) 1974/5 - 2016/17 wg miesięcy

Zgony wg danych Głównego Urzędu Statystycznego


© NIZP-PZH