ZAKŁAD EPIDEMIOLOGII CHORÓB ZAKAŹNYCH I NADZORU
Pracownia Monitorowania i Analizy Sytuacji Epidemiologicznej

Wzory wybranych formularzy zgłoszeń obowiązujących w 2020 r.

Uwaga! Jedyne źródło prawa na terenie RP stanowią akty normatywne ogłaszane w dziennikach urzędowych. Przedstawione niżej wzory mogą w drobnych szczegółach różnić się od opublikowanych w dziennikach urzędowych.

SymbolTytuł formularzaFormat
ZLK-1Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej Plik PDF Dokument WORD 2003
ZLK-2Zgłoszenie rozpoznania gruźlicy Plik PDF Dokument WORD'97
ZLK-3Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na chorobę przenoszoną drogą płciową Plik PDF Dokument WORD'97
ZLK-4Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia HIV / zachorowania na AIDS / zgonu osoby zakażonej HIV/ chorej na AIDS Plik PDF Dokument WORD'97
ZLK-5Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej Plik PDF Dokument WORD'97
ZLB-1Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych Plik PDF Dokument WORD 2003
ZLB-2Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku gruźlicy Plik PDF Dokument WORD 2003
ZLB-3Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV) Plik PDF Dokument WORD 2003
xFormularz zgłoszenia niepożądanego odczynu po szczepieniu BCG Plik PDF Dokument WORD 2003
xFormularz zgłoszenia niepożądanego odczynu po szczepieniu innym niż BCG Plik PDF Dokument WORD 2003
Formularze stosowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną
ZWAFormularz zgłoszenia zdarzenia stanowiącego zagrożenie dla zdrowia publicznego oraz informacji o planowanych i/lub podjętych działaniach Plik PDF Dokument WORD 2003
ZWIFormularz zgłoszenia informacyjnego o zdarzeniu Plik PDF Dokument WORD 2003


© NIZP-PZH