PZH - logoPaństwowy Zakład Higieny

Z A K Ł A D     E P I D E M I O L O G I I
Pracownia Monitorowania i Analizy Sytuacji Epidemiologicznej

Informacje o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach
w Polsce w 2009 roku


Do odczytania „Informacji” niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader.

InformacjaNumerOkresWielkość
Dwutygodniowa12/B/09 1.01 - 31.12 89 KB
Dwutygodniowa12/A/09 1.01 - 15.12 89 KB
Dwutygodniowa11/B/09 1.01 - 30.11 89 KB
Dwutygodniowa11/A/09 1.01 - 15.11 89 KB
Dwutygodniowa10/B/09 1.01 - 31.10 89 KB
Dwutygodniowa10/A/09 1.01 - 15.10 89 KB
Dwutygodniowa 9/B/09 1.01 - 30.09 89 KB
Dwutygodniowa 9/A/09 1.01 - 15.09 89 KB
Dwutygodniowa 8/B/09 1.01 - 31.08 89 KB
Dwutygodniowa 8/A/09 1.01 - 15.08 89 KB
Dwutygodniowa 7/B/09 1.01 - 31.07 89 KB
Dwutygodniowa 7/A/09 1.01 - 15.07 89 KB
Półroczna 2009 1.01 - 30.06 89 KB

Źródło: dwutygodniowe / kwartalne / roczne meldunki nadsyłane przez Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH


PowrótPoczątekStrona główna, © NIZP-PZH