PZH - logoPaństwowy Zakład Higieny

Wersja polskaEnglish version

Z A K Ł A D     E P I D E M I O L O G I I
Pracownia Analizy Epidemiologicznej Skażeń Biologicznych

Meldunki o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach
w Polsce w 2008 roku


Do odczytania „Meldunków” niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader.

MeldunekNumerOkresWielkość
Dwutygodniowy12/B/0816.12 - 31.12 73 KB
Dwutygodniowy12/A/08 1.12 - 15.12 55 KB
Dwutygodniowy11/B/0816.11 - 30.11 55 KB
Dwutygodniowy11/A/08 1.11 - 15.11 74 KB
Dwutygodniowy10/B/0816.10 - 31.10 61 KB
Dwutygodniowy10/A/08 1.10 - 15.10 55 KB
Dwutygodniowy 9/B/0816.09 - 30.09 56 KB
Dwutygodniowy 9/A/08 1.09 - 15.09 34 KB
Dwutygodniowy 8/B/0816.08 - 31.08 68 KB
Dwutygodniowy 8/A/08 1.08 - 15.08 56 KB
Dwutygodniowy 7/B/0816.07 - 31.07 49 KB
Dwutygodniowy 7/A/08 1.07 - 15.07 34 KB
Dwutygodniowy 6/B/0816.06 - 30.06 51 KB
Dwutygodniowy 6/A/08 1.06 - 15.06 67 KB
Dwutygodniowy 5/B/0816.05 - 31.05 52 KB
Dwutygodniowy 5/A/08 1.05 - 15.05 56 KB
Dwutygodniowy 4/B/0816.04 - 30.04 34 KB
Dwutygodniowy 4/A/08 1.04 - 15.04 45 KB
Dwutygodniowy 3/B/0816.03 - 31.03 34 KB
Dwutygodniowy 3/A/08 1.03 - 15.03 34 KB
Dwutygodniowy 2/B/0816.02 - 29.02 50 KB
Dwutygodniowy 2/A/08 1.02 - 15.02 51 KB
Dwutygodniowy 1/B/0816.01 - 31.01 34 KB
Dwutygodniowy 1/A/08 1.01 - 15.01 33 KB

Źródło: dwutygodniowe / kwartalne / roczne meldunki nadsyłane przez Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH


PowrótPoczątekStrona główna, © NIZP-PZH