PZH - logoPaństwowy Zakład Higieny

Wersja polskaEnglish version

Z A K Ł A D     E P I D E M I O L O G I I
Pracownia Analizy Epidemiologicznej Skażeń Biologicznych

Meldunki o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach
w Polsce w 2005 roku


Do odczytania „Meldunków” niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader.

MeldunekNumerOkresWielkość
Dwutygodniowy12/B/0516.12 - 31.12 34 KB
Dwutygodniowy12/A/05 1.12 - 15.12 55 KB
Dwutygodniowy11/B/0516.11 - 30.11 34 KB
Dwutygodniowy11/A/05 1.11 - 15.11 52 KB
Dwutygodniowy10/B/0516.10 - 31.10 34 KB
Dwutygodniowy10/A/05 1.10 - 15.10 47 KB
Dwutygodniowy 9/B/0516.09 - 30.09 52 KB
Dwutygodniowy 9/A/05 1.09 - 15.09 55 KB
Dwutygodniowy 8/B/0516.08 - 31.08 53 KB
Dwutygodniowy 8/A/05 1.08 - 15.08 51 KB
Dwutygodniowy 7/B/0516.07 - 31.07 56 KB
Dwutygodniowy 7/A/05 1.07 - 15.07 47 KB
Dwutygodniowy 6/B/0516.06 - 30.06137 KB
Dwutygodniowy 6/A/05 1.06 - 15.06 55 KB
Dwutygodniowy 5/B/0516.05 - 31.05 53 KB
Dwutygodniowy 5/A/05 1.05 - 15.05 56 KB
Dwutygodniowy 4/B/0516.04 - 30.04 68 KB
Dwutygodniowy 4/A/05 1.04 - 15.04 45 KB
Dwutygodniowy 3/B/0516.03 - 31.03 68 KB
Dwutygodniowy 3/A/05 1.03 - 15.03 63 KB
Dwutygodniowy 2/B/0516.02 - 28.02 64 KB
Dwutygodniowy 2/A/05 1.02 - 15.02 34 KB
Dwutygodniowy 1/B/0516.01 - 31.01 49 KB
Dwutygodniowy 1/A/05 1.01 - 15.01 33 KB

Źródło: dwutygodniowe / kwartalne / roczne meldunki nadsyłane przez Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne do Zakładu Epidemiologii PZH


PowrótPoczątekStrona główna, © NIZP-PZH