PZH - logoPaństwowy Zakład Higieny

Wersja polskaEnglish version

Z A K Ł A D     E P I D E M I O L O G I I
Pracownia Analizy Epidemiologicznej Skażeń Biologicznych

Meldunki o zachorowaniach na choroby zakaźne
i zatruciach związkami chemicznymi
w Polsce w 2002 roku


Do odczytania „Meldunków” niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader.

MeldunekNumerOkresWielkość
Roczny 2002 1.01 - 31.1253 KB
Kwartalny4/2002 1.10 - 31.1242 KB
Dwutygodniowy12/B/0216.12 - 31.12 44 KB
Dwutygodniowy12/A/02 1.12 - 15.12 45 KB
Dwutygodniowy11/B/0216.11 - 30.11 56 KB
Dwutygodniowy11/A/02 1.11 - 15.11 54 KB
Dwutygodniowy10/B/0216.10 - 31.10 52 KB
Dwutygodniowy10/A/02 1.10 - 15.10 66 KB
Kwartalny3/2002 1.07 - 30.0942 KB
Dwutygodniowy 9/B/0216.09 - 30.09 53 KB
Dwutygodniowy 9/A/02 1.09 - 15.09 51 KB
Dwutygodniowy 8/B/0216.08 - 31.08 65 KB
Dwutygodniowy 8/A/02 1.08 - 15.08 43 KB
Dwutygodniowy 7/B/0216.07 - 31.07 41 KB
Dwutygodniowy 7/A/02 1.07 - 15.07280 KB
Półroczny 2002 1.01 - 30.0653 KB
Kwartalny2/2002 1.04 - 30.0642 KB
Dwutygodniowy 6/B/0216.06 - 30.06 44 KB
Dwutygodniowy 6/A/02 1.06 - 15.06 62 KB
Dwutygodniowy 5/B/0216.05 - 31.05 65 KB
Dwutygodniowy 5/A/02 1.05 - 15.05 46 KB
Dwutygodniowy 4/B/0216.04 - 30.04 61 KB
Dwutygodniowy 4/A/02 1.04 - 15.04 65 KB
Kwartalny1/2002 1.01 - 31.0342 KB
Dwutygodniowy 3/B/0216.03 - 31.03 62 KB
Dwutygodniowy 3/A/02 1.03 - 15.03 60 KB
Dwutygodniowy 2/B/0216.02 - 28.02 45 KB
Dwutygodniowy 2/A/02 1.02 - 15.02 58 KB
Dwutygodniowy 1/B/0216.01 - 31.01 56 KB
Dwutygodniowy 1/A/02 1.01 - 15.01 56 KB

Źródło: dwutygodniowe / kwartalne / roczne meldunki nadsyłane przez Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne do Zakładu Epidemiologii PZH


PowrótPoczątekStrona główna, © NIZP-PZH