PZH - logoPaństwowy Zakład Higieny

Wersja polskaEnglish version

Z A K Ł A D     E P I D E M I O L O G I I
Pracownia Analizy Epidemiologicznej Skażeń Biologicznych

Meldunki o zachorowaniach na choroby zakaźne
i zatruciach związkami chemicznymi
w Polsce w 2001 roku


Do odczytania „Meldunków” niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader.

MeldunekNumerOkresWielkość
Roczny 2001 1.01 - 31.1253 KB
Kwartalny4/2001 1.10 - 31.1243 KB
Dwutygodniowy12/B/0116.12 - 31.12 62 KB
Dwutygodniowy12/A/01 1.12 - 15.12 90 KB
Dwutygodniowy11/B/0116.11 - 30.11 56 KB
Dwutygodniowy11/A/01 1.11 - 15.11 56 KB
Dwutygodniowy10/B/0116.10 - 31.10 92 KB
Dwutygodniowy10/A/01 1.10 - 15.10 54 KB
Kwartalny3/2001 1.07 - 30.0942 KB
Dwutygodniowy 9/B/0116.09 - 30.09 72 KB
Dwutygodniowy 9/A/01 1.09 - 15.09 66 KB
Dwutygodniowy 8/B/0116.08 - 31.08 62 KB
Dwutygodniowy 8/A/01 1.08 - 15.08 67 KB
Dwutygodniowy 7/B/0116.07 - 31.07138 KB
Dwutygodniowy 7/A/01 1.07 - 15.07 71 KB
Półroczny 2001 1.01 - 30.0653 KB
Kwartalny2/2001 1.04 - 30.0642 KB
Dwutygodniowy 6/B/0116.06 - 30.06 42 KB
Dwutygodniowy 6/A/01 1.06 - 15.06 47 KB
Dwutygodniowy 5/B/0116.05 - 31.05 47 KB
Dwutygodniowy 5/A/01 1.05 - 15.05 40 KB
Dwutygodniowy 4/B/0116.04 - 30.04128 KB
Dwutygodniowy 4/A/01 1.04 - 15.04151 KB
Kwartalny1/2001 1.01 - 31.0342 KB
Dwutygodniowy 3/B/0116.03 - 31.03113 KB
Dwutygodniowy 3/A/01 1.03 - 15.03106 KB
Dwutygodniowy 2/B/0116.02 - 28.02167 KB
Dwutygodniowy 2/A/01 1.02 - 15.02164 KB
Dwutygodniowy 1/B/0116.01 - 31.01314 KB
Dwutygodniowy 1/A/01 1.01 - 15.01245 KB

Źródło: dwutygodniowe / kwartalne / roczne meldunki nadsyłane przez Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne do Zakładu Epidemiologii PZH


PowrótPoczątekStrona główna, © NIZP-PZH