PZH - logoPaństwowy Zakład Higieny

Z A K Ł A D     E P I D E M I O L O G I I
Pracownia Analizy Epidemiologicznej Skażeń Biologicznych

Meldunki o zachorowaniach na choroby zakaźne
i zatruciach związkami chemicznymi
w Polsce w 1996 roku


Do odczytania „Meldunków” niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader.

MeldunekNumerOkresWielkość
Roczny 1996 1.01 - 31.1249 KB
Kwartalny4/96 1.10 - 31.1248 KB
Dwutygodniowy12/B/9616.12 - 31.12 37 KB
Dwutygodniowy12/A/96 1.12 - 15.12 77 KB
Dwutygodniowy11/B/9616.11 - 30.11 76 KB
Dwutygodniowy11/A/96 1.11 - 15.11 99 KB
Dwutygodniowy10/B/9616.10 - 31.10102 KB
Dwutygodniowy10/A/96 1.10 - 15.10 99 KB
Kwartalny3/96 1.07 - 30.0947 KB
Dwutygodniowy 9/B/9616.09 - 30.09 97 KB
Dwutygodniowy 9/A/96 1.09 - 15.09104 KB
Dwutygodniowy 8/B/9616.08 - 31.08 75 KB
Dwutygodniowy 8/A/96 1.08 - 15.08 74 KB
Dwutygodniowy 7/B/9616.07 - 31.07 77 KB
Dwutygodniowy 7/A/96 1.07 - 15.07 58 KB
Półroczny1996 1.01 - 30.0648 KB
Kwartalny2/96 1.04 - 30.0647 KB
Dwutygodniowy 6/B/9616.06 - 30.06123 KB
Dwutygodniowy 6/A/96 1.06 - 15.06 93 KB
Dwutygodniowy 5/B/9616.05 - 31.05 57 KB
Dwutygodniowy 5/A/96 1.05 - 15.05 79 KB
Dwutygodniowy 4/B/9616.04 - 30.04514 KB
Dwutygodniowy 4/A/96 1.04 - 15.04 80 KB
Kwartalny1/96 1.01 - 31.0346 KB
Dwutygodniowy 3/B/9616.03 - 31.03 39 KB
Dwutygodniowy 3/A/96 1.03 - 15.03 57 KB
Dwutygodniowy 2/B/9616.02 - 29.02 55 KB
Dwutygodniowy 2/A/96 1.02 - 15.02 53 KB
Dwutygodniowy 1/B/9616.01 - 31.01 37 KB
Dwutygodniowy 1/A/96 1.01 - 15.01 56 KB

Źródło: dwutygodniowe / kwartalne / roczne meldunki nadsyłane przez Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne do Zakładu Epidemiologii PZH


PowrótPoczątekStrona główna, © NIZP-PZH